11 Point Isi Seminar Antarbangsa Gerkan Syiah & Pengaruhnya Terhadap Dunia Islam


Syiahindonesia.com – Segala puji bagi Allah yang Mahakuasa, Selawat Allah dan Salam-Nya ke atas Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya dan orang yang mengikuti jejak mereka dengan ihsan.

Seminar Internasional Gerakan Syiah dan Dampaknya Terhadap Dunia Islam (SGS16) yang telah berlangsung pada 21 April 2016 bersamaan 14 Rejab 1937H di Dewan Canselor Tun Abdul Razak, Universitas Kebangsaan Malaysia, telah membuat resolusi seperti berikut:

 1. SGS16 menegaskan dukungan terhadap fatwa-fatwa terkait Syiah yang telah dikeluarkan oleh otoritas agama di Malaysia seperti Muzakarah Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan dan Dewan Fatwa menyatakan, bahwa ajaran Syiah adalah sesat dan menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya.
 2. Bahaya Syiah bukan semata-mata mengancam akidah umat Islam, bahkan membawa ancaman keamanan kepada negara umat islam yang berpegang kepada akidah Ahlus-Sunnah wal-Jamaah, seperti yang terjadi di beberapa negara umat Islam mutakhir ini.
 3. Pengungkapan tentang kesesatan dan bahaya Syiah harus diperhebatkan melalui berbagai media pendidikan seperti sekolah, lembaga pendidikan tinggi, khutbah jumaat, diskusi ilmiah, kuliah-kuliah di masjid dan sebagainya.
 4. Pengungkapan tentang bahaya dan kesesatan Syiah juga harus diperluas melalui berbagai media, seperti radio, televisi, internet, media-media sosial, karya-karya seni dan sastra seperti novel, kartun, drama dan sebagainya.
 5. Pengungkapan tentang penyelewengan dan bahaya ajaran Syiah harus diserapkan ke dalam kurikulum dan kokurikulum yang dipelajari di setiap tingkat lembaga pendidikan negara.
 6. Pemantapan akidah Ahlus-Sunnah adalah salah satu cara yang paling utama untuk menghadapi serangan dan perkembangan Syiah di dunia Islam terutama di kalangan masyarakat umum.
 7. Undang-undang di setiap negara umat Islam harus diperkuat dengan menambah alokasi khusus untuk menjaga kemurnian akidah umat. Misalnya ketentuan terkait dengan kesesatan Syiah dan pembatasan pada penyebarannya
 8. Usaha untuk mendekatkan (taqrib) di antara ajaran Islam seperti yang dipahami oleh Ahlus-Sunnah wal-Jamaah dan ajaran Syiah adalah suatu usaha yang terbukti sia-sia dan tidak mungkin terjadi karena perbedaan kedua aliran ini adalah di tingkat usul dan pokok akidah serta perbedaan di dalam sumber referensi utama. Bahkan taqrib Sunni-Syiah ini ditemukan telah menjadi alat dan kesempatan kepada Syiah untuk meluncurkan bujukan mereka kepada pengikut Sunni.
 9. Usaha untuk mensikapi gerakan dan penyebaran ajaran Syiah adalah tanggung jawab umat dan harus dilakukan bersama secara terintegrasi dan tersusun melalui kerjasama pemerintah, pembuat kebijakan, organisasi non pemerintah, lembaga pendidikan, para ahli, serta segenap lapisan masyarakat.
 10. Sebuah badan yang berperan sebagai sekretariat koordinasi bagi semua pihak-pihak yang mensikapi ancaman Syiah di tingkat nasional, regional dan internasional, perlu didirikan.
 11. Sebuah pusat sumber dan penelitian tentang Syiah yang mengkaji dan menjawab syubhat-syubhat dan keraguan yang dimainkan oleh Syiah juga harus diwujudkan. (Nisyi / syiahindonesia.com)

(nahimunkar.com)

***

(Bahasa Melayu)

11 Point Isi Seminar Antarbangsa Gerakan Syiah & Pengaruhnya Terhadap Dunia Islam

11 Point Isi Seminar Antarbangsa Gerakan Syiah

11 Point Isi Seminar Antarbangsa Gerkan Syiah & Pengaruhnya Terhadap Dunia Islam

Syiahindonesia.com – Segala puji kepada Allah yang Maha Berkuasa, Selawat Allah dan Salam-Nya ke atas Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya dan orang yang mengikut jejak langkah mereka dengan ihsan.

Seminar Antarabangsa Gerakan Syiah dan Kesannya Terhadap Dunia Islam (SGS16) yang telah berlangsung pada 21 April 2016 bersamaan 14 Rejab 1937H di Dewan Canselor Tun Abdul Razak, Universiti Kebangsaan Malaysia, telah membuat resolusi seperti berikut:

 • SGS16 menegaskan sokongan terhadap fatwa-fatwa berkaitan Syiah yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama di Malaysia seperti Muzakarah Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan dan Majlis Fatwa negeri-negeri, bahawa ajaran Syiah adalah sesat dan menyeleweng dari ajaran Islam yang sebenar.
 • Bahaya Syiah bukan semata-mata mengancam akidah umat Islam, bahkan membawa ancaman keselamatan kepada negara umat islam yang berpegang kepada akidah Ahlus-Sunnah wal-Jamaah, seperti yang sedang berlaku di beberapa buah negara umat Islam mutakhir ini.
 • Pendedahan mengenai kesesatan dan bahaya Syiah perlu diperhebatkan melalui pelbagai medium pendidikan seperti sekolah, institusi pendidikan tinggi, khutbah jumaat, diskusi ilmiah, kuliah-kuliah di masjid dan sebagainya.
 • Pendedahan tentang bahaya dan kesesatan Syiah juga perlu diperluaskan melalui pelbagai media, seperti radio, televisyen, internet, media-media sosial, karya-karya seni dan sastera seperti novel, kartun, drama dan sebagainya.
 • Pendedahan tentang penyelewengan dan bahaya ajaran Syiah perlu diserapkan ke dalam kurikulum dan kokurikulum yang dipelajari di setiap peringkat institusi pendidikan negara.
 • Pemantapan akidah Ahlus-Sunnah adalah salah satu cara yang paling utama untuk menghadapi serangan dan perkembangan Syiah di dunia Islam terutamanya dalam kalangan masyarakat awam.
 • Undang-undang di setiap negara umat Islam perlu diperkukuhkan dengan menambah peruntukan khusus untuk menjaga kesucian akidah umat. Contohnya peruntukan berkaitan dengan kesesatan Syiah dan sekatan ke atas penyebarannya
 • Usaha untuk mendekatkan (taqrib) di antara ajaran Islam seperti yang difahami oleh Ahlus-Sunah wal-Jamaah dan ajaran Syiah adalah suatu usaha yang terbukti sia-sia dan tidak mungkin berlaku kerana perbezaan kedua-dua aliran ini adalah di peringkat usul dan pokok akidah serta perbezaan di dalam sumber rujukan utama. Bahkan taqrib Sunni-Syiah ini didapati telah menjadi alat dan peluang kepada Syiah untuk melancarkan dakyah mereka kepada pengikut Sunni.
 • Usaha untuk mendepani gerakan dan penyebaran ajaran Syiah adalah tanggungjawab umat dan perlu dilakukan bersama secara bersepadu dan tersusun melalui kerjasama pihak berkuasa, pembuat dasar, badan-badan bukan kerajaan, institusi pendidikan, pakar-pakar, serta segenap lapisan masyarakat.
 • Sebuah badan yang berperanan sebagai sekretariat penyelerasan bagi semua pihak-pihak yang mendepani ancaman Syiah di peringkat nasional, regional dan antarabangsa, perlu ditubuhkan.
 • Sebuah pusat sumber dan kajian tentang Syiah yang mengkaji dan menjawab syubhah-syubhah dan keraguan yang dimainkan oleh Syiah juga perlu diwujudkan. (nisyi/syiahindonesia.com)

(nahimunkar.com)