kontes binatang Ilustrasi kontes asu/dok ist

 52 Ormas Islam Jawi Wetan ingkang tergabung lebet Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawi Wetan badhe enggal ngentun serat pernyataan keberatan. Serat badhe ditujukan tumprap Presiden RI, Susilo B Yudhoyono terkait penyelenggaraan Miss World 2013 ingkang direncanakan badhe dipun wontenaken ing Bali uga Jakarta.

Miturut Ketua Umum MUI Jatim, KH. Abdusshomad Buchori, penolakan 52 Ormas Jawi wetan ingkang tergabung lebet GUIB amargi acara niki dipun nilai pertela ngrisak akhlak, kultur bangsa Indonesia ingkang ugi mayoritas Muslim.
Niki wartanipun.

***

Penolakan Miss World ing Indonesia  GUIB Jatim badhe damel serat datheng Presiden Tolak Miss World ing Indonesia 

Senin, 15 April 2013  Hidayatullah.coim— Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawi wetan ngginemaken badhe enggal ngentun serat ;pernyataan keberatan tumprap Presiden RI, Susilo B Yudhoyono terkait penyelenggaraan Miss World 2013 ingkang badhe direncanakan ing Bali uga Jakarta.  “Kami uga Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawi wetan badhe ndamel serat pernyataan uga badhe dipun kentun datheng Bapak Presiden RI terkait kaliyan penolakan tumprap acara Miss World ing Indonesia,” mekaten ungkape Ketua Majelis ngulama Indonesia (MUI) Jawi wetan, KH. Abdussomad Buchori tumprap hidayatullah.com, Senin (15/04/2013) siyang.  Miturut Kiai Somad, penolakan 52 Ormas Jawi wetan ingkang tergabung lebet GUIB amargi acara niki dipun nilai pertela ngrisak akhlak, kultur bangsa Indonesia ingkang ugi mayoritas Muslim.  “Miss World mboten badhe nyukani keuntungan sekedhika tumprap kegesangan berbangsa uga nagari kita sedaya, nglintu badhe kedadosan konflik horizontal menawi dipun wontenaken ing Indonesia,” lajeng Kiai Somad.

Saderengipun, MUI Jatim sampun menolak panedhane pihak RCTI ingkang kersa ngawontenaken audiensi, terkait penyelenggaraan Miss World 2013.
ngentun kontestan datheng Miss World mawon masyarakat kathah ingkang menolak, kalih dene kegiatan kesebat dipun entenaken ing mriki,” ujare KH. Abdussomad Buchori ing kantor MUI radin Dharmahusada kidul no 5 Surabaya.
Penolakan sareng Ormas Islam Jatim uga MUI tumprap acara Miss World 2013 niki tambah ngimbuhi kathahipun kalangan masyarakat ingkang menolak tumprap penyelenggaraan acara niki ing Indonesia.

Ormas Bogor Menolak
Sebelumnnya, sinyal penolakan ugi katur Ketua MUI kitha Bogor, Adam Ibrahim.
Dhateng hidayatullah.com, Kamis (11/04/2013), Ketua MUI kitha Bogor, Adam Ibrahim ngantosaken menawi sedaya Ormas Islam ing kitha punika menolak acara perhelatan ingkang badhe digelar ing Sentul International Convention Center(SICC) Bogor, Jabar, ing 28 September 2013.
“atas nami Ormas Islam Bogor kami menolak acara niki diwonteni apalagi ing Bogor,” mekaten katur Adam.
Miturut Adam Ibrahim, hampir sedaya Ormas Islam ing kitha Bogor mboten enten perselisihan menyangkut masalah niki. Ngelingi acara mekaten mboten enten kathah ginane kunjuk kesaenan/Samsul Bahri
Red: Cholis Akbar

***

Penolakan Miss World ing Indonesia

MUI Jatim Tolak Audiensi kaliyan RCTI soal Miss World 2013
Senin, 15 April 2013
Hidayatullah.com— Mejelis ngulama Indonesia (MUI) Jawi wetan ngginemaken menolak panedhane Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) ingkang berenca badhe numindakake audiensi dateng kantor MUI lebet saperlu pelaksanaan Miss World 2013, ing pundi Jakarta uga Bali dados panggen pelaksanaan.
“Amargi acara mekaten mboten enten ginanipun dipun entenaken ing panggen kita sedaya, “ mekaten katur Ketua Umum MUI Jatim, KH. Abdusshomad Buchori dhateng hidayatullah.com, Senin (15/04/2013).
Kados kasumerapan, tanggal 11 april 2013, RCTI ngentunaken serat via Fax dhateng MUI JATIM. serat ingkang ditujukan lajeng ing Ketua MUI Jawi wetan niki, berisi perihal Audiensi Miss Indonesia 2013. serat bernomor;134/CORSEC-IV/2013 ingkang ditandatangani dening wakil Direktur utami RCTI, Beti P Santoso berisi babagan panedha audiensi tim RCTI uga Miss Indonesia 2013 kaliyan MUI Jatim. Audiensi niki berkaitan kaliyan badhe dipun wontenaken piyambakipun Miss World 2013, ing wulan September 2013 ndatheng, ing pundi Bali uga Jakarta badhe dados tuan griya.
Awalnya, rencana audiensi Tim RCTI uga Miss Indonesia 2013 dipun urun rembugaken pihak RCTI dinten Kamis, 18 April 2013, jam 1600-1730 WIB ing kantor MUI Surabaya. Nanging MUI Jatim menolaknya kaliyan medhalake serat wangsulan bernomor B-56/MUI/JTM/IV/2013.
Miturut MUI, pangentunan kontestan Indonesia dhateng ajang kontes ratu donya (Miss Universe uga Miss World)bertentangan sanget kaliyan falsafah Pancasila, UUD 1945 uga kultur masyarakat Indonesia ingkang mayoritas Muslim.kajawi punika penyelenggaraan niki ngrupikaken bentuk eksploitasi, pelecehan uga ngandhapaken harkat uga nilai tiyang estri.
Kajawi punika, miturut MUI, mengaitkan acara kontes kaliyan promosi wisata yaiku samukawis alasan ingkang dipun peksa-peksa-aken.
“konjuk mengharumkan nami bangsa uga promosi wisata lebet kontes kesebat ngrupikaken alasan ingkang mboten tepat uga dipun peksa-aken sanget, taksih kathah cara liya ingkang langkung terhormat dan bermartabat untuk mengharumkan nama bangsa dan promosi wisata dengan cara yang sejalan dengan falsafah pancasila dan UUD ’45, serta kultur masayarakat Indonesia dengan tidak merendahkan martabat perempuan,” mekaten wangsulane MUI/Samsul Bahri

Red: Cholis Akbar/ hidayatullah.com
(nahimunkar.com)