Beredar peringatan agar Umat Islam melihat Al-Qur’annya, apakah ada salah cetak pada Surat Al-Hujurat (49) ayat 8.

Yang benar:

{ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [الحجرات: 8]

Lafal وَنِعْمَةً dalam Al-Qur’an terbitan Al-Hidayah House of Quran di Selangor Malaysia tertulis  غَفُورٌ.

Keruan saja, beredarlah kini peringatan di media sosial. Di antaranya ini.

***

Lihat Al-Qur’an Kamu, Ada yang Cetakannya Salah di Surah Al-Hujurat Ayat 8

Salah Cetak01

Surah Al-Hujurat (dalam bahasa Arab : سورة الحجرات ) adalah surah ke-49 dalam Al-Qur’an. Surah ini tergolong surah madaniyah, terdiri atas 18 ayat. Dinamakan Al-Hujurat yang berarti Kamar-Kamar diambil dari perkataan Al-Hujurat yang terdapat pada ayat ke-4 surat ini.

Imam Bukhari dari lain-lainnya mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Ibnu Juraij yang bersumber dari Ibnu Abu Mulaikah, bahwasanya Abdullah bin Zubair menceritakan kepadanya, bahwa pada suatu hari datang menghadap kepada Rasulullah saw. utusan atau delegasi dari Bani Tamim, Abu Bakar berkata,”Jadikanlah Qa’qa’ bin Ma’bad sebagai amir atas kaumnya.”

Umar mengusulkan “Tidak, tetapi jadikanlah Aqra’ bin Habis sebagai amirnya.” Abu Bakar berkata, “Kamu tidak lain hanyalah ingin berselisih denganku.” Umar menjawab, “Aku tidak bermaksud untuk berselisih denganmu.” Akhirnya keduanya saling berbantah-bantahan sehingga suara mereka berdua makin keras karena saling berselisih.

Lalu turunlah berkenaan dengan peristiwa itu firman-Nya, “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian mendahului di hadapan Allah dan Rasul-Nya…” (Q.S. Al Hujurat, 1) sampai dengan firman-Nya, “Dan kalau sekiranya mereka bersabar…” (Q.S. Al Hujurat, 5).

Ibnu Jarir mengetengahkan pula hadis lainnya yang juga melalui Qatadah, bahwa para sahabat selalu mengeraskan suaranya kepada Rasulullah saw. bila berbicara dengannya, maka Allah swt. segera menurunkan firman-Nya, “Janganlah kalian meninggikan suara kalian …” (Q.S. Hujurat 2).

Terkait surat Al-Hujurat ini, beredar kabar bahwa ada mushaf Al-Qur’an yang pada ayat ke-8 terdapat kekhilafan dalam cetakan.

Untuk lebih jelasnya dimana letak kekhilafan itu, silahkan ambil Al-Qur’anmu, kemudian buka Surah Al-Hujurat (surah ke-49) ayat ke-8 dan perhatikan gambar ini:

Salah Cetak02

Salah Cetak03

Bagaimana, sudah kamu periksa Al-Qur’an kamu? Apakah Al-Qur’an kamu salah dalam pencetakan, atau benar?

Silahkan sebarkan berita ini kepada semua temanmu, khususnya yang muslim. Supaya mereka bisa tahu jika Al-Qur’an yang mereka pegang itu ada kesalahan dalam pencetakan.

-sebarkanlah-

diervie.wordpress.com, June 11, 2015Sudirman Diervie

***

Sekretariat Pembela Aqidahmenambahkan 3 foto baru.

16 Juni 2014 ·

Kesalahan al-Quran.
Surah al-Hujurat, ayat 8.
tak pasti sama ada disengajakan atau tidak. Sesiapa yg ada quran versi berkenaan, sila maklumkan kepada pihak yang berautoriti.

Mushaf Digital

Mushaf000

Muss

Mohd Azrol Assalamualaikum wbt.
Kesalahan pada mushaf ini telah pun diperbetulkan oleh pihak syarikat. Syarikat telah mencetak sebanyak 5,000 naskah dan telah menyedari terdapat kesalahan pada
ayat tersebut dan telah mengarahkan kepada agen yang mengedarkan
menarik balik dipasaran. Mungkin ada lagi yang terlepas dipasaran atau pembeli yg telah membelinya sebelum kesalahan tersebut disedari. Kesilapan ini berpunca dari terlepas pandang nya ahli lajnah dalam membuat penyemakan. Pihak UKQ sudah pun memaklum kepada ahli yg terlibat dan meminta kerjasama syarikat menarik balik dipasaran. Kesalahan ini telah dikesan oleh pelajar mahaad tahfis gemencih dan terus menghubungi pihak syarikat untuk mohon penjelasan dan memperbetulkan kesalahan tersebut. Pihak UKQ masih lagi menyimpan bukti kesalahan tersebut. Sekian untuk makluman.

Suka · Balas · 4 · 16 Juni 2014 pukul 11:28

https://www.facebook.com/Pembela.aqidah/photos/pcb.1460211904217865/1460211667551222/?type=1&theater

(nahimunkar.com)