Lihatlah semua, darimana datang ajaran seperti ini? siapa yang membawa ajaran ini kepada mereka kalau bukan Pendeta-pendeta Syiah tentara Dajjal dari Iran, adakah kita akan berdiam dan biarkan saja ajaran Syiah ini merajalela? sanggup kah kita melihat orang melaknat dan mencela Para Sahabat dan Isteri Nabi? Seakan-akan orang melaknat Ayah dan Ibu kita tepat di depan hidung?

Imam Abu Zurah al-Razi rahimahullah berkata: Bila engkau melihat seseorang memburuk-burukkan salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam maka ketahuilah bahawa orang itu zindik (yang lahirnya kelihatan Islam tetapi hakikatnya kafir). Ini kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam di sisi kita adalah benar, al-Qur’an adalah benar dan apa yang datang dengannya adalah benar. Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah telah disampaikan kepada kita hanya menerusi para sahabat Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. Mereka (yang memburuk-burukkan sahabat) mahu mencacatkan saksi-saksi kita dengan tujuan untuk membatalkan (menimbulkan keraguan terhadap) ajaran Al-Qur’an dan Al-Sunnah itu sendiri. Oleh kerana tujuan mereka begitu, maka merekalah yang lebih patut dicacatkan dan mereka adalah golongan zindik. (al-Kifayah fi ‘Ilm al-Riwayah, ms. 49)

Imam Malik rahimahullah berkata: Orang yang mencela sahabat-sahabat Nabi, maka ia tidak termasuk dalam golongan Islam” ( Al Khalal /As Sunnah, 2-557 )

Imam Asy-Syafie rahimahullah berkata Janganlah engkau mencela para sahabat Rasulullah kerana yang menjadi musuhmu kelak adalah Nabi sendiri.” (Siyar A’lam an-Nubala’, 10/28)

Imam al-Nawawi rahimahullah berkata: Ketahuilah bahawa mencela para sahabat radhiallahu ‘anhum adalah haram, ia termasuk perkara keji yang diharamkan (Syarah Sahih Muslim bi al-Nawawi, jld. 16, ms. 93)

Rasulullah Saw bersabda: “Janganlah kamu mencela seorang pun dari kalangan sahabatku. Kerana sesungguhnya sekiranya salah seorang di antara kamu menginfaqkan emas sebesar Gunung Uhud sekalipun nescaya ia tidak akan dapat menyamai dengan satu mud yang diinfaqkan oleh para sahabatku, bahkan setengahnya pun tidak akan sama.” (Hadis Riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim)

Syiah bukan ajaran Islam
Silahkan Share dan Sebarkan

Koalisi Umat Islam / 27 Oktober pukul 6:20

(nahimunkar.com)