.

 

“The Satanic Verses Ala Syiah And The Satanic Bible Ala Trinitas”

Ada ajaran yang memang produk agama lain dari butir butit ayat yang dikembangkan syiah dalam menghalalkan “SEX” ala Syiah. Persamaan itu terletak pada ayat ayat porno yang terdapat pada Kitab Syiah dan Alkitab Kristen. Dalam kedua kitab tersebut merupakan dogma sex yang paling membahayakan untuk usia 17 tahun kebawah , karena terdapat ajaran vulgar tentang SEX Maniak.

Dalil Dalil Sex Bebas Dalam KItab Kitab Syiah :

Dalam Tafsir Minhajus Shadiqin oleh dedengkot Fathullah Al-Kasyani seperti berikut :

من‌ تمتع‌ مرة واحدة عتق‌ ثلاثة ‌من‌ النار و ‌من‌ تمتع‌ عتق‌ ثلثاه‌ ‌من‌ النار و ‌من‌ تمتع‌ ثلث‌ مرات‌ عتق‌ كله‌ ‌من‌ النار

Barangsiapa melakukan mut’ah sekali dimerdekakan sepertiganya dari api neraka, barangsiapa melakukan mut’ah dua kali dimerdekakan dua pertiganya dari api neraka dan barangsiapa yang melakukan mut’ah tiga kali dimerdekakan total dirinya dari neraka.

Menikahlah dari mereka walau hingga 1000 wanita, Karena wanita-wanita itu bagaikan barang-barang sewaan

(Al-Kafi juz 5. Hal. 452)

Ja’far Ash-Shadiq bilang “Dan diperbolehkan bagi laki-laki menikahi sebanyak mungkin tanpa wali dan tanpa saksi”. (Al-Wasa’il juz 21. Hal. 64)

Apa boleh seorang lelaki menikah hanya dalam kurun 1 atau 2 jam aja ?” yang kemudian beliau jawab “Bukan hanya 1 atau 2 jam, Tapi sehari atau 2 hari juga boleh

(Al-Kafi juz 5. Hal. 459)

Barangsiapa yang telah ber-tamattu’ (Mut’ah) kemudian langsung mandi junub maka Allah akan memberikan ganjaran dari setiap tetes air mandinya 70 Malaikat yang memintakan ampunan untuknya selama hari kiamat

(Al-Wasail juz 1. Hal. 16)

“Apa boleh seorang lelaki menjima’ istrinya dalam keadaan berpuasa ?” yang terusnya dijawab sama beliau “Tidak membatalkan puasanya dan tidak perlu mandi setelahnya”

…(Kitab Al-Tahdzib juz 4. Hal. 319)

Nikah mut’ah boleh menikahi siapa saja, orang punya suami, atau bukan, aplagi gadis Wasail As-Syi’ah Lil Amili juz 21. Hal 33)

Imam Al-Khawi “Apa boleh kita menikahi mut’ah perempuan non muslim dengan kondisi dia hanya mau dimut’ah kalo di iming-imingi uang ? Dan apakah itu berpahala ?” Maka beliau menjawab “Boleh ! (Muniyah As-Sail, Hal. 100)

Manhaj atau tata cara beragama Syiah ini bukan tulisan atau Vidio yang di buat buat, tetapi sebuah fatwa dan kitab suci mereka sebagai Imam yang dianggap makshum, sehingga ajaran sesesat apapun , meskipun tidur dengan wanita wanita haram tak ada berdosa, termasuk jual beli wanita , sebagaimana lumrah dalam praktek pelacuran, menjadi sumber utama mereka menyesatkan umat.

Dapat dipahami sebagaimana yang terkandung dalam butir butir ayat setan ayat setan Syiah tersebut, telah mendudukan ayat ayat itu sebagai pedoman menebarkan banyak orang pendosa dalam Islam. Dinatara ayatnya dinyatakan : Ja’far Ash-Shadiq [cek disini] “Dan diperbolehkan bagi laki-laki menikahi sebanyak mungkin tanpa wali dan tanpa saksi”.(Al-Wasa’il juz 21. Hal. 64). Imam Suci model Syiah, entah syiah yang berbohong , meng-atas namakan Ja’far Ash-Shadiq , berani memastikan dalam bahasa yang tertuang pada ayat tersebut, kalau ayat itu sebuah ayat penghalalan yang mengandung dogma suci melacurkan para wanita. Apakah kitab seperti ini bisa disebut perkataan Imam Makshum atau bukan, sudah bisa di baca dari butir butir kata tertulis, bahwa “Tanpa wali dan Saksi” kan model pelacuran di rumah rumah bordil yang melakukan praktek jual beli tubuh wanita. Itulah dalil nyata yang tak bisa di dustakan oleh siapapun, bukan katanya, tetapi Imam Suci Mereka yang menyuruh melakukan transaksi sesat tersebut.

Masa mut’ah adalah masa kebiasaan orang orang hidung belang yang menyewa wanita buat memuaskan hawa nafsunya. Sejam , sehari atau dua hari adalah masa yang mengharuskan wanita syiah tinggal bersama para hidung belang yang berkedok agama ahlul bait. Budaya antri atau kontrak tidur dengan wanita itu merupakan tradisi dalam dunia gelap penuh glamor tersebut, yang diiringi senandung dan seruling setan bergema mengiringi sesaknya nafas malam dua gelombang maksiat yang beradu. Mereka berpikir kalau itu ajaran suci, jelas sebuah kesesatan manusia yang tidak bermoral. Sebagaimnana yang tertuang dalam kitab syiah: “Apa boleh seorang lelaki menikah hanya dalam kurun 1 atau 2 jam aja ?” yang kemudian beliau jawab “Bukan hanya 1 atau 2 jam, Tapi sehari atau 2 hari juga boleh”

(Al-Kafi juz 5. Hal. 459)

Bahkan pluralisme Syiah yang kebablasan tampak dalam kitabnya yang merupakan kumpulan fatwa syiah Imam Al-Khawi “Apa boleh kita menikahi mut’ah perempuan non muslim dengan kondisi dia hanya mau dimut’ah kalo di iming-imingi uang ? Dan apakah itu berpahala ?” Maka beliau menjawab “Boleh ! (Muniyah As-Sail, Hal. 100). Pada butir itu terkandung nilai bolehnya Syiah menikahi wanita luar agamanya, sekalipun dasarnya bayar uang sebagai iming iming, hingga dalam pandangan mereka tidur dengan wanita non muslim itu berpahala. Belum lagi ayat yang lainnya, yang menempatkan Syiah berada dijalan sesat, sebagai budak hawa nafsu yang benar benar gila kehormatan wanita. Adanya tanpa kecuali dalam perkawinan Syiah , merupakan sebuah bukti kesesatan syiah yang tak dapat didustakan

Ajaran  Bible Yang Diadopi Syiah :

Untuk mengetahui sejauh mana syiah meneladani agama trinitas, bisa ditelaah pedoman trinitas dalam beragama baca kisah Kakak beradik Ohola dan Oholiba

23:1 Datanglah firman TUHAN kepadaku:

23:2 “Hai anak manusia, ada dua orang perempuan  , anak dari satu ibu.

 sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang

23:4 Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka Aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem.

23:5 Dan Ohola berzinah   , sedang ia Aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, g  pahlawan-pahlawan  perang,

23:6 berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda.

23:7 Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan; ia menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia berahi i  dan dengan berhala-berhalanya.

23:8 Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, j  sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya, dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. k  23:9 Oleh sebab itu Aku menyerahkan l  dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, m  dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia berahi.

23:10 Mereka menyingkapkan o  auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan    sebab hukuman telah dijatuhkan q  atasnya.

23:11 Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya, Oholiba, ia lebih berahi lagi dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya.

23:12 Ia berahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda u  yang ganteng.

 23:13 Aku melihat bahwa ia menajiskan diri; kelakuan mereka berdua adalah sama.

 23:14 Bahkan, ia menambah persundalannya lagi: ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding, w  gambar orang-orang Kasdim, diukir dalam warna linggam,

 23:15 pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai, semuanya kelihatan seperti perwira, yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka.

23:16 Segera sesudah kelihatan oleh matanya ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan   kepada mereka ke tanah Kasdim.

23:17 Maka orang Babel b  datang kepadanya menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan dia dengan persundalan mereka; sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta    dari mereka.

23:18 Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya,maka Aku menjauhkan  diri karena jijik dari padanya, seperti Aku menjauhkan diri dari adiknya.

23:19 Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya, waktu ia bersundal di tanah Mesir.

23:20 Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda.

 23:21 Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu    kegadisanmu [Yehezkiel 23 ]

Coba perhatikan lagi kitab yang satu ini bagaimana Trinitas mengajarkan sex bebas, tidak ada bedanya dengan Kristen : Lot dan kedua anaknya perempuan

19:30 Pergilah Lot dari Zoar l  dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, m  sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. 19:31 Kata kakaknya kepada adiknya: “Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. 19:32 Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan n  dari ayah o  kita.” 19:33 Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur 6 , lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya; dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. p  19:34 Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya: “Tadi malam aku telah tidur dengan ayah; baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur; masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah q  kita.” 19:35 Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, r  lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya; dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. s  19:36 Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah t  mereka. 19:37 Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Moab; u  dialah bapa orang Moab   yang sekarang. 19:38 Yang lebih mudapun melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Ben-Ami; dialah bapa bani Amon w  yang sekarang.[ Kejadian 19]

Kesimpulan :

Bila dilihat antara ajaran Syiah dan Trinitas ini, merupakan “sinonim” agama trinitas, adopsi gaya trinitas dalam penebaran agamanya. Dimana dosa zina bisa di hapus cukup dengan mengakui Yesus sebagai tuhan. Sedangkan pada praktek agama syiah, agar manusia bebas zina, ikuti saja petuah para imam imam yang mencelakakan umat dengan ajarannnya, karena tak ada zina bagi syiah selama membayar uang tidur pada para pekerja seks komersial, atau tidur dengan istri istri orang, bayangkan dengan trinitas, anak dan bapaknya yang bertak-senonoh saja menjadi sebuah ajaran dalam trinitas. Ini menunjukkan kalau Syiah yang dibanggakan banyak orang ternyata telah menaburkan bibit maksiat di tengah tengah Islam, menghalalkan zina dengan alasan mut’ah,  bisa dengan ibu dan anaknya juga tanpa batas.

Kita mengenal tokoh Salman Rusdi yang pernah menggegerkan Iran dijaman Komaini, untuknya tokoh sentral Iran Syiah ini menvonis Salman Rusdi dengan hukuman mati, karena tulisannya “The satanic verses” [ayat ayat setan]. Mungkin yang dilakukan Salman bukan Quran yang dikritiknya, tetapi ajaran Syiah yang memang amburadul, karena syiah anti AlQuran, jadi tidak mungkin marah karena alquran dicaci maki, sebab imam imamnya memaki maki Quran. Jadi nyata sekali yang dilakukan Salman Rusdi waktu itu, adalah tulisan tajam yang bernuansa pembeberan ajaran setan yang ada dalam kitab kitab syiah

Published on Sunday, 02 February 2014 17:32

Written by Zulkarnain El Madury / http://koepas.org

(nahimunkar.com)