.

 

(Bahasa Jawa. Di bagian bawah ada Bahasa Indonesia)

Korupsi, zina, lan bid’ah merajalela. Azab rupa banjir pun nerjang menyang endi-endi, susul sinusul, teka lan teka meneh.
Iki sorotan media umum lan ulasan nahimunkar.com.
Selamat menyimak kanthi becik

***

Azab banjir; akibat Korupsi, Zina lan nyapihe Bid’ah

Ujian lan azab nyat mung beda tipis, kanggo wong-wong sing iman, salah siji tanda ujian yaiku tetap sabar lan tambah ningkatake taqwa. amarga nyat wis mesti wong iman utawa nek awake dhewe arep diunggahake derajate mesti diuji luwih dhisik luwih-luwih kanggone para nabi, sahabat lan para ulama gedhe.

Pertanyaanya saiki, banjir sing menimpa negeri iki paling utama Jakarta lan Banten iku musibah/azab apa ujian? akeh ulama sing kandha, banjir sing saben 3 taun pisan menimpa negeri iki yaiku azab, dudu ujian. ora mung ulama, wong-wong awam bahkan sing ora tau sholat pun kandha, banjir sing kedadean iki yaiku azab akibat tingkahe manungsa kuwi dhewe. Bayangkan wae, Tangerang,Lebak sing notabene isih akeh lemah kosong alias sawah wae diterjang banjir. Bahkan kutha Tangerang sing sajrone iki menggembar-gemborkan akhlakul karimah pun ora luput saka banjir, sok wis mesti Jakarta yaiku kutha sing akeh maksiate.

Nuli apa ta kira-kira sing dilakoni manusia Banten, manusia Jakarta lan manusiaTangerang sing ngakibatake Allah duko/ nesu lan mudhunake azab banjir. wis mesti sacara teknologi amarga akehe kontraktor perumahan alias pengembang padha mbeling, bahkan salah siji lurah neng kutha Tangerng menuduh banjir akibat saka pengembang sing mbeling, bokmenawa ana benere, ning yen merinci (kahanan), bukankah perijinan pengembang iku saka BP2T utawa dinas PU sing uga ngrupakne anakbuahe walikota, nah nduwe arti sing salah dudu pengembang (ning yaiku sing menehi izin) alias pamerentah sapanggon alias oknum-oknum pejabat sing gampang disogok alias KORUPSI.

Sing Bab Sabanjure, perzinaan/perselingkuhan neng negeri iki wis kebacut-bacut alias wis membabi buta. Survei siji lembaga ngarani menawa saben 10 wong lanang sing wis rabi 8 diantarane tau selingkuh, pelajar-pelajar ing kutha gedhe SMP/SMA 90% wis nglakoake deep kis (ambung-ambungan ora karuan) lan 60% meneh wis ora prawan, luar biasa. Banget mlebu akal nek banjur Mahfud MD ngusulake menawa gratifikasi sex luwih abot eleke timbang gratifikasi dhuwit, dadine kudu cepet digawe undang-undange. Pejabat-pejabat pamerentah saka anyak tingkat lurah nganti kepala dinas sebagian besar padha nglakoake rapat-rapat neng puncak tentunya karo selingkuhane utawa tuku mentahane ’bebasane’ tuku sate.

Lan Sing Ora Kalah Gedhe lan hal iki ora dielingi yaiku panggawe bid’ah sing mrajak ana ing masyarakat muslim umumnya nganti tingkat imam masjid utawa ustad pun akeh sing nglakoake bid’ah alias ibadah sing diana-anaake alias ora berdasarkan sunnah lan qur’an. Ing Banten khususnya pirang ewu wong saben dina nglakoake ziarah menyang kuburan-kuburan wali utawa kuburan keramat karo tujuan jaluk slamet lan ngalap/ jaluk barokah isitilahnya, lan ayo awake dhewe telusuri jebulna dekne kabeh rata-rata sing mengkoordinir yaiku wis bertitel haji.
Ora mung kuwi, akeh bid’ah-bid’ah sing yen dibedah sacara khusus bisa ngagetake kabeh pihak, salah sijine pas wong mati lan wektu arep dikuburke dilakoake azan, utawa wong mati banjur dilakoake talqin lan bahkan acara tahlilan sing wis membudaya dianggep wajib padahal haditse ora ana, apa kuwi dudu bid’ah sing dosane gedhe ???

http//bantenpostcom/old/welcome/nalar/SR0178

 

***

Mbleketheke Pejabat, Masyarakat lan Tokoh agama

{ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [الروم: 41]

41. telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS Ar-Rum/30: 41).

{وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ} [هود: 117]

117. dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. (QS Hud/11: 117).

Cocoklah antarane ayat-ayat Al-Quran, kenyataan, lan apa sing dikemukakan saka media umum sing isih nggunaake nalar sing waras. yen para warga negeri iki dudu wong-wong sing shalih, mula Allah ora arep mengazabnya. Sing jelas, para pejabatnya korup, nuli isih uga bareng masyarakatnya dekne kabeh berzina neng endi-endi; apa kuwi bisa karan dadi negeri sing para wargane shalih-shalih? babar pisan ora. Justru sawalike, reged tur bejat-bejat.
Nah, wis pejabat lan rakyate akeh sing rusak akhlaqe bahkan bejat, isih uga para pangarep agamane embuh kuwi kyai, ajengan, da’I, muballigh, khatib, tukang do’a lan sak-wernane justru menggalakkan bid’ah-bid’ah. Aneka macam bid’ah dikembangkan lan digedhek-gedhekake nganti kayadene wajib. Padahal Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam wanti-wanti: 

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَ كُلَّ بِدْعَة ٍ ضَلاَلَةٌ وَ كُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

Artinya: “Jauhilah perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya setiap yang baru adalah perbuatan bid’ah dan setiap bid’ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan di dalam neraka”[  Hadits riwayat Abu Daud (4607), Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (43, 42), Ahmad (4/126-127) dan dishahihkan oleh Tirmidzi dan Al Hakim di dalam Al Mustadrak (1/95) dan juga Al Albani di dalam Irwa Al Ghalil (no. 2455).1].

Kepriyea, sakudune manusia iki ngakoni. paling utama para pengarep masyarakat. sing pengarep masyarakat sacara umum kaya pejabat lan pangarep masyarakat liyane jebulna dudu wong-wong shalih. Mengkono uga para pengarep agama, wis wektune dekne kabeh neng donya iki ngaku wae menawa dekne kabeh akeh sing dadi wong-wong zalim lan nyelisihi Islam, nyelisihi parentahe Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam sing wanti-wanti ben umat Islam ngadohi bid’ah, malah para tokoh Islam, kyai-kyai, muballigh,da’I, khatib lan sak padane rame-rame adol bid’ah kanthi gencarnya. Isih uga nyerang sak geleme marang wong sing ora arep melu-melu nglakoake bid’ah. Luwih gencar meneh dekne kabeh nyerang sapa wae sing menolak bid’ah.
Kezaliman Para pejabat wae sabenere wis prayoga ngakibatake azab. Jebulna luwih saka kuwi, kezaliman para kyai lan pangarep agama ora kalah alane/ eleke. Dadine prayoga azab Allah mudhun sebagai bahan peringatan ben padha eling. Muga-muga wae tegurane Allah Ta’ala iki ngelingake awake dhewe kabeh, menawa manusia iki sejatine yaiku ora duwe daya, nanging yaiku tukang maido/ mbantah sing sombong.

{أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ } [يس: 77]

77. dan Apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata! (QS Yasin/36: 77).

Bukankah ayat kuwi senantiasa kawaca dening para kyai? Ngapa justru sajrone iki dekne kabeh nglanggar sacara ramai-ramai?
Endi sing luwih ala/ elek, para rahib Yahudi sing dikecam dadi keledai sing mikul kitab,utawa para kyai sing apal lan mbalen-baleni maca Yasin ning justru mengusung bid’ah ramai-ramai nganti dadi wong-wong sing bisa-bisa kena dijuluki خَصِيمٌ مُبِينٌ penantang yang nyata!?

Ayo awake dhewe elingi, lan ayo bali menyang dalane Allah Ta’ala, ngakoni kekleron, lan bertaubat karo taubatan nashuha, taubat sing semurni-murninya. Mumpung sisa umur isih ana, padha karo sing kerep awake dhewe khutbahake lan celathoake neng majelis-majelis penyiaran agama.
(nahimunkar.com)

***

(Bahasa Indonesia)

Azab Banjir Akibat Korupsi, Zina dan Maraknya Bid’ah

 

Korupsi, zina, dan bid’ah merajalela. Azab berupa banjir pun menerjang ke mana-mana, susul menyusul, datang dan datang lagi.

Inilah sorotan media umum dan ulasan nahimunkar.com.

Selamat menyimak dengan baik

 

 

Azab Banjir; Akibat Korupsi, Zina dan Maraknya Bid’ah

Ujian dan azab memang beda tipis, bagi orang-orang beriman salah satu ciri ujian adalah tetap bersabar dan semakin meningkatkan taqwa. Karena memang sudah pasti orang beriman atau bila kita mau dinaikan derajatnya pasti diuji lebih dahulu sama halnya seperti nabi, sahabat dan para ulama besar.

Pertanyaanya sekarang banjir yang menimpa negeri ini terutama Jakarta dan Banten musibah/azab  atau ujian. Banyak ulama bilang banjir yang setiap 3 tahun sekali menimpa negeri ini adalah azab bukan ujian. Tidak hanya ulama, orang-orang awam bahkan yang tidak pernah sholat pun bilang banjir yang terjadi adalah azab akibat ulah manusian itu sendiri. Bayangkan saja, Tangerang, Lebak yang notabene masih banyak tanah kosong alias sawah pun dilanda banjir. Bahkan Kota Tangerang yang selama ini menggembar-gemborkan akhlakulkarimah pun tak luput dari banjir, sok sudah pasti Jakarta  adalah kota yang banyak maksiat.

Lalu apa sih kira-kira perbuatan manusia Banten, manusia Jakarta dan manusia Tangerang yang membuat Allah marah dan menurunkan azab banjir. Sudah pasti secara teknologi karena banyaknya pembangunan perumahan alias pengembang nakal, bahkan salah satu lurah di Kota Tangerng menuduh banjir akibat pengembang nakal, mungkin ada benarnya, tapi kalau merinci bukankah perijinan pengembang dari BP2T atau dinas PU yang juga merupakan anak buah walikota, nah berarti yang salah bukan pengembang (tapi adalah pemberi izin) alias pemerintah setempat alias oknum-oknum pejabat yang mudah disogok alias KORUPSI.

Yang berikutnya, perzinaan/perselingkuhan di negeri  ini sudah keterlaluan alias sudah membabi buta. Survei sebuah lembaga menyebut bahwa 10 laki-laki yang sudah menikah 8 diantaranya pernah selingkuh, pelajar-pelajar dikota besar SMP/SMA 90% sudah melakukan deep kis dan 60% lagi sudah tidak perawan, luar biasa. Sangat masuk akal bila kemudian Mahfud MD mengusulkan bahwa gratifikasi sex lebih berat dari gratifikasi uang, sehingga harus cepat dibuat undang-undangnya. Pejabat-pejabat pemerintah dari mulai tingkat lurah sampai kepala dinas sebagian besar melakukan rapat-rapat di puncak tentunya dengan selingkuhan atau membeli mentah ’istilahnya’ beli sate.

Dan yang tak kalah besar dan hal ini tidak disadari adalah perbuatan bid’ah yang melanda masyarakat muslim umumnya sampai tingkat imam masjid atau ustad pun banyak yang melakukan bid’ah alias ibadah yang diada-adakan alias tidak berdasarkan sunnah dan quran. Di Banten khususnya berapa ribu orang setiap hari melakukan ziarah ke makam-makam wali atau makan-makam keramat dengan tujuan minta selamat dan minta barokah isitilahnya, dan mari kita telusuri ternyata mereka rata-rata yang mengkoordinir adalah sudah bertitel haji.

Tidak hanya itu, banyak bid’ah-bid’ah yang kalau dibedah secara khusus bisa mengagetkan semua pihak, salah satunya ketika orang meninggal dan saat akan dikuburkan dilakukan azan, atau orang meninggal kemudian dilakukan talqin dan  bahkan acara tahlilan yang sudah membudaya dianggap wajib padahal haditsnya tidak ada, apakah itu bukan bid’ah  yang dosanya besar ???

http://bantenpost.com/old/welcome/nalar/SR0178

***

Kotornya Pejabat, Masyarakat dan Tokoh Agama

{ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [الروم: 41]

41. telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS Ar-Rum/30: 41).

{وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ} [هود: 117]

117. dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. (QS Hud/11: 117).

Cocoklah antara ayat-ayat Al-Qur’an, kenyataan, dan apa yang dikemukakan oleh media umum yang masih menggunakan nalar yang sehat. Kalau penduduk negeri ini orang-orang yang shalih, maka Allah tidak akan mengazabnya. Tetapi ketika para pejabatnya korup, lalu masih pula bersama masyarakatnya mereka berzina di mana-mana; apakah itu dapat disebut sebagai negeri yang penduduknya shalih-shalih? Sama sekali tidak. justru sebaliknya, kotor lagi bejat-bejat.

Nah, sudah pejabat dan rakyatnya banyak yang rusak akhlaqnya bahkan bejat, masih pula para pemimpin agamanya entah itu kyai, ajengan, da’I, muballigh, khatib, tukang do’a dan semacamnya justru menggalakkan bid’ah-bid’ah. Aneka macam bid’ah dikembangkan dan dibesar-besarkan hingga seakan wajib. Padahal Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam wanti-wanti:

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَ كُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

Artinya: “Jauhilah perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya setiap yang baru adalah perbuatan bid’ah dan setiap bid’ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan di dalam neraka”[  Hadits riwayat Abu Daud (4607), Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (43, 42), Ahmad (4/126-127) dan dishahihkan oleh Tirmidzi dan Al Hakim di dalam Al Mustadrak (1/95) dan juga Al Albani di dalam Irwa Al Ghalil (no. 2455).1].

Bagaimanapun, seharusnya manusia ini mengakui. Terutama para pemuka masyarakat. Yang pemuka masyarakat secara umum seperti pejabat dan pemimpin masyarakat lainnya ternyata bukan orang-orang shalih. Demikian pula para pemuka agama, sudah saatnya mereka di dunia ini mengaku saja bahwa mereka banyak yang jadi orang-orang zalim dan menyelisihi Islam, menyelisihi perintah Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam yang wanti-wanti agar umat Islam menjauhi bid’ah, malah para tokoh Islam, kyai-kyai, muballigh, da’I, khatib dan sebagainya jualan bid’ah dengan gencarnya. Masih pula menyerang sejadi-jadinya terhadap yang tidak mau ikut-ikutan melakukan bid’ah. Lebih gecar lagi mereka menyerang siapa saja yang menolak bid’ah.

Kezaliman Para pejabat saja sebenarnya sudah pantas mendapatkan azab. Ternyata lebih dari itu, kezaliman para kyai dan pemimpin agama tidak kalah buruknya. Sehingga pantas azab Allah turun sebagai peringatan. Semoga saja teguran Allah Ta’ala ini menyadarkan kita. Bahwa manusia ini sejatinya adalah lemah, namun adalah pembantah yang sombong.

{أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ } [يس: 77]

77. dan Apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata! (QS Yasin/36: 77).

Bukankah ayat itu senantiasa dibaca terutama oleh para kyai? Kenapa justru selama ini mereka langgar secara ramai-ramai?

Mana yang lebih buruk, para rahib Yahudi yang dikecam sebagai keledai yang memikul kitab, atau para kyai yang hafal dan berulang-ulang membaca Yasin namun justru mengusung bid’ah ramai-ramai hingga jadi orang-orang yang dijuluki خَصِيمٌ مُبِينٌ penantang yang nyata!?

Mari kita sadari, dan mari kembali ke jalan Allah Ta’ala, mengakui kekeliruan, dan bertaubat dengan taubatan nashuha, taubat yang semurni-murninya. Mumpung sisa umur masih ada, sebagaimana yang sering kita khutbahkan dan nasehatkan di majelis-majelis penyiaran agama.

(nahimunkar.com)