ustd hartono ahmad jaiz & kyai samping lepen

 

(nahimunkar.com)