AMMAN (fokusislam) – Kabar duka untuk kaum muslimin datang dari Amman, Yordania. Salah seorang ulama hadits abad ini, Syaikh Syuaib Al-Arnauth meninggal dunia pada Kamis (27/10/2016).

Kabar meninggalnya Syaikh Syuaib Al-Arnauth ini beredar di forum-forum ilmiyah seperti kullalsalafiyeen dan ahlalhadeeth. Jenazah akan dishalatkan pada hari ini setelah shalat Jumat di wilayah Asy-Syumaysani, Amman, Yordania.

Syaikh Syuaib Al-Arnauth merupakan keturunan Albania, merujuk pada kata Arnauth yang merupakan  nama suatu daerah di negara Albania.  Keluarga Syaikh Al-Arnauth hijrah dari Albania menuju ke Damaskus sekitar tahun 1926 M, karena keyakinan akan hadits yang menyebutkan akan keutamaan negeri-negeri Syam dan keutamaan tinggal di sana.

Di Damaskus inilah Syaikh Syuaib Al-Arnauth dilahirkan, pada tahun 1346 H atau yang bertepatan dengan 1928 M. Ulama yang juga sering dipanggil Abu Usamah ini termasuk ulama yang sangat produktif dalam menulis buku atau meneliti kitab-kitab peninggalan terdahulu.

Diantaranya adalah :

Di Penerbit Al-Maktab Al-Islami :

1. Syarhus Sunnah oleh Albaghawi sebanyak 16 Jilid

2. Raudhatut Thalibin oleh an-Nawawi, beliau men-tahqiqnya bersama Syaikh Abdul Qadir Alarnauth Sebanyak 12 Jilid.

3. Zadul Masiir oleh Ibnul Jauzi, beliau teliti dengan Syaikh Abdul Qadir Alarnauth sebanyak 9 jilid.

4. Dan kitab-kitab lainnya.

Penerbit Mu’assasah Ar-Risalah :

1. Siyar A’lam Annubala oleh Adz-Zhabi sebanyak 25 Jilid.

2. Sunan at-Tirmidzi sebanyak 6 Jilid.

3. Riyadhus shalihin oleh An-Nawawi sebanyak satu jilid dan kitab-kitab lainnya.

Semoga Allah mengampuni dan merahmatinya, meluaskan kuburnya, serta menempatkannya di surga-Nya. (azman)*/fokusislam.com

***

Biografi syuaib al-arnauth, Ulama Hadits Terkemuka Negeri Syam

syaikh-syuaib-al-arnauth

Biografi syuaib al-arnauth. Syaikh Syuaib al-Arnauth merupakan salah seorang ulama Islam masa kini yang mempunyai andil besar terhadap Islam.

Nama dan Nasab Keturunan Syaikh Syuaib al-Arnauth

Nama lengkap beliau ialah Syuaib bin Muhrim al-Arnauth, beliau aslinya adalah orang Albania, kata Arnauth adalah nama suatu daerah di negara Albani, keluarga al-Arnauth hijrah dari Albania menuju ke Damaskus sekitar tahun 1926 Masehi, sang ayah bertekad untuk hijrah ke Damaskus karena keyakinan akan hadits yang menyebutkan akan keutamaan negeri-negeri Syam dan keutamaan tinggal di sana.

Biografi Syuaib Alarnauth dimulai ketika beliau dilahirkan tepat tahun 1928 M, keluarga beliau dikenal sebagai keluarga yang mutadayyin (berpegang teguh dengan ajaran Islam), Syuaib Alarnauth kecilpun tumbuh di bawah naungan Islam sampai ia kelak menjadi pemuda yang semangat menuntut ilmu, iapun berhasil menghafal beberapa juz alqur’an di bawah bimbingan sang ayah, keinginannya yang begitu kuat untuk memahami alqur’an membuatnya rajin untuk mengikuti halaqah-halaqah ilmu bahasa arab di berbagai masjid di Damaskus.

Menuntut Ilmu

Syaikh Syuaib Alarnauth mulai menuntut ilmu bahasa arab kepada beberapa ulama yang memang mumpuni dalam ilmu bahasa arab seperti Syaikh Shalih alfurfur kemudian juga Syaikh Arif ad-Duja yang keduanya merupakan murid setia ulama Damskus kenamaan Syaikh Badruddin alhasani, Syaikh Syuaib-pun mulai membaca beberapa kitab Nahwu terkenal seperti kitab Syarah Ibnu Aqil, kemudian Kafiyah Ibnu Hajib dan beberapa kitab kaidah bahasa arab lainnya.

Setelah sekian tahun menimba ilmu alat yaitu ilmu kaidah bahasa arab Syaikh Syuaib-pun mulai menimba ilmu fiqih terutama membaca kitab-kitab fiqih madzhab hanafi seperti Maraqi alfalah dan Hasyiah Ibnu Abidin serta kitab-kitab fiqih hanafi lainnya. Kematangan dalam keilmuan beliau capai ketika beliau berumur kurang lebih 30 tahun ketika disiplin ilmu lainnya juga telah beliau rampungkan seperti Ilmu Tafsir, Ilmu Hadits dan Ilmu Ushul Fiqh.

Ketika beliau membuka kitab-kitab fiqih, Syaikh melihat ada sebuah kealfaan terkait perhatian yang begitu minim terhadap tersebar luasnya hadits-hadits dhaif, beliaupun lantas beretkad untuk menekuni bidang disiplin ilmu as-sunnah untuk meneliti hadits-hadits shahih dari yang dhaif atau lemah, setelah itu beliau bekerja di beberapa penerbit kitab turats terkemuka. Di awal mulanya beliau bekerja di penerbit al-Maktab al-Islami dan berhasil meneliti beberapa kitab-kitab turats yang hingga kini masih menjadi rujukan dalam ilmu as-sunnah dan ilmu hadits, setelah itu beliau pindah bekerja di penerbit Mu’assasah ar-Risalah Beirut dan di sinilah beliau berkosentrasi dan menelurkan berbagai buah karya fenomenal dalam dunia tahqiq kitab-kitab turats.

Murid-murid Syaikh Syuaib Alarnauth

Di antara beberapa murid yang senantiasa berterima kasih dan hingga kini masih terpengaruh dengan ilmu dan arahan Syaikh Syuaib Alnauth, di antaranya adalah Syaikh Muhammad Nuaim al-Qursusi, kemudian Syaikh Ibrahim Zaibaq dan beberapa murid-murid beliau lainnya.

Karya dan Hasil Tahqiq (Penelitian) Syaikh Syuaib Alnauth

Untuk mengakhiri artikel tentang Biografi Syaikh Syuaib Alarnauth ini, kami akan menyebutkan karya serta hasil-hasil syikh Syuaib meneliti berbagai mansukrip kitab-kitab turats:

Di Penerbit Almaktab Alislami:

1. Syarhus Sunnah oleh Albaghawi sebanyak 16 Jilid

2. Raudhatut Thalibin oleh an-Nawawi, beliau men-tahqiqnya bersama Syaikh Abdul Qadir Alarnauth Sebanyak 12 Jilid.

3. Zadul Masiir oleh Ibnul Jauzi, beliau teliti dengan Syaikh Abdul Qadir Alarnauth sebanyak 9 jilid.

4. Dan kitab-kitab lainnya.

Penerbit Mu’assasah Arrislah:

1. Siar A’lam Annubala oleh Adz-Zhabi sebanyak 25 Jilid.

2. Sunan at-Tirmidzi sebanyak 6 Jilid.

3. Riadh Asshalihin oleh An-Nawawi sebanyak satu jilid dan kitab-kitab lainnya.

Demikian biografi Syaikh Syuaib Alarnauth secara singkat dan ringkas yang kami ambil dari Kitab Almuhaddits Syuaib Alarnauth oleh DR.Ibrahim Alkufhi.*/sarnuji1.blogspot.co.id

(nahimunkar.com)