(Bahasa Jawa huruf miring, dan Indonesia huruf tegak)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا .

وَبَعْدُ :

Lady Gaga X Factor She-Devil Look!/ posh24.com.   Said Aqil Siradj Ketua NU Foto TEMPO/Seto Wardhana

Dadi pemimpin kuwi kudu nduwe modal. Malah ono ing fiqh siyasah ono syarat-syarate kanggo wong sing dadi pemimpin. Conto sing jelas, Pemimpin Ummat, sing jeneng Nabi kuwi jelas nduweni sifat-sifat sing melekat ono ing jiwane: yoiku shiddiq (jujur) amanah (temen, biso dipercoyo), tabligh (nekaake opo sing kudu digowo marang Ummat), lan fathonah (pinter).

Jadi pemimpin itu harus memiliki modal. Bahkan dalam fiqh siyasah ada syarat-syarat untuk orang yang jadi pemimpin. Contoh yang jelas, pemimpin Ummat, yang namanya Nabi itu jelas memiliki sifat-sifat yang melekat pada jiwanya, yaitu: shiddiq (jujur), amanah (terpercaya, dapat diperycaya), tabligh (menyampaikan apa yang harus dibawa kepada Ummat), dan fathonah (pandai).

Pemimpin sing apik ya mesti memenuhi syarat-syarat koyo iku.

Pemimpin yang baik ya mesti memenuhi syarat-syarat seperti itu.

Yen ora, wis mesti cacat.

Kalau tidak, ya mesti tercela.

Dadi pemimpin kok goroh, mesti cacat. senajan masyarakat sing dipimpin ora ngerti lan ora rumongso yen diapusi, nanging Allah Ta’ala tetep pirso. Bakal diharamake mlebu suargo. Amargo Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam wis ngendiko.

Jadi pemimpin kok dusta, mesti tercela. Walaupun masyarakat yang dipimpin tidak mengerti dan tidak merasa kalau ditipu, tetapi Allah Ta’ala tetap tahu. Akan diharamkan masuk surga. Karena Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam sudah bersabda.

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Ora ono songko kawulo sing dipasrahi Allah kanggo mimpin rakyat terus mati naliko dinane mati iku deweke ngapusi marang rakyate kacobo Allah haramake suargo kanggo deweke. (HR Muslim-203).

“Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan Surga atasnya’.”  (HR Muslim – 203)

Kuwi lagi sak bab yoiku bab jujur (shiddiq). Yen dilirwaake, mestine kudu jujur nanging malah goroh (urik), akibate ndrawasi kanggo nasibe ing akherat, Allah haramake mlebu suargo.

Itu baru satu bab jujur (shiddiq). Kalau diabaikan, mestinya harus jujur tetapi malah dusta (curang), akibatnya membahayakan bagi nasibnya di akherat, Allah haramkan masuk surga.

Sing dadi masalah saiki, wong podo rebutan dadi pemimpin, sak durunge dadi wae wis nempuh dalan sing ora bener. Mbuh kuwi ngapusi, nyogok, utowo janji-janji palsu lan liyo-liyane. Mongko dadi pemimpin kuwi banget abot sanggane koyo kuwi mau.

Yang jadi masalah sekarang, orang pada rebutan jadi pemimpin, sebelum jadi saja sudah menempuh jalan yang tidak benar. Entah itu menipu, menyogok, atau janji-janji palsu dan lain-lainnya. Padahal jadi pemimpin itu sangat berat tanggungannya seperti itu tadi.

Luwih soko iku, luwih mbebayani maneh yen ora jujure kuwi nganti nabrak bab agomo, keimanan, utowo mblusukake wong marang dalan sing ngrusak agomo. Kuwi luwih ndrawasi maneh. Ora mung ngrugeake masyarakat bab bondo, nanging bab iman. Kuwi luwih kurangajar maneh. Nganti Allah nuduhake yen kuwi pancen dhalim banget.

Lebih dari itu, lebih membahayakan lagi kalau tidak jujurnya itu sampai menabrak bab agama, keimanan, atau menjerumuskan orang ke jalan yang merusak agama. Itu lebih membahayakan lagi. Tidak hanya merugikan masyarakat bab harta tetapi bab iman. Itu lebih kurang ajar lagi. Sampai Allah menunjukkan bahwa itu memang dhalim sekali.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآَيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ [الأنعام/21]

Lan sopo to wong kang luwih anganioyo ngungkuli wong kang gawe gegorohan ono ngarsane Allah. Sanyoto wong-wong kang podo nganioyo iku ora bakal podo begjo. (QS Al-An’am: 21).

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah, atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan. (QS Al-An’aam/ 6: 21).

Contone koyo ucapane pemimpin ormas sing ngandung makna ndukung anane tontonan sangkres sinden wedokan pemuja iblis jeneng Lady Gaga soko Amerika sing banget nyulayani pernatane agomo, lan ndukung anane wedokan mairil Irshad Manji soko Kanada sing diusung kon mbeberake pikirane sing banget ngino Nabi Muhammad shallalllahu ‘alaihi wa sallam.

Contohnya seperti ucapan pemimpin ormas yang mengandung makna mendukung adanya tontonan music penyanyi cewek pemuja iblis bernama Lady Gaga dari Amerika yang sangat menyelisihi syari’at agama, dan mendukung adanya cewek lesbi Irshad Manji dari Kanada yang diusung supaya membeberkan pikirannya yang sangat menghina Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Modale waton suloyo

Modalnya asal menyelisihi

Iki kabare:

Ini beritanya:

***

Ketua NU : sejuta kalipun lady gaga datang, iman kami tak akan goyah

ada yg nonton lawyers club barusan ?

tepatnya rabu malam tertanggal 16 Mei 2012 yg ditayakan salah satu stasiun televisis swasta tv.o*e ?

nah di acara tersebut, ketua NU menanggapi perihal ancaman pembatalan konser lady gaga ketua NU mengatakan, bahwa SEJUTA KALIPUN LADY GAGA datang ke Indonesia, iman warga NU ( NAHDLATUL ULAMA) tidak akan goyah ataupun berubah .

http://www.kaskus.us/showthread.php?t=14498663

***

Ketua PBNU @saidaqil: Meskipun datang sejutaLady Gaga maupun sejuta Irshad Manji, keimanan warga NU tidak akan goyah atau berkurang

http://indah.web.id/m/twitter-/all/202796605395566592/

***

Iku mau sesumbare Said Aqil Siradj ketua umum NU.

Itu tadi sesumbar Said Aqil Siradj ketua umum NU.

Kanggo nimbang lan ngerteni opo isi sejatine sesumbare pemimpin NU kuwi kudu ngerti carane mikir cara NU utowo masyarakat tradisionil. Kanggo ngerteni carane mikir wong NU biso didelok soko piye carane kiyai NU pidato utowo mulang wong-wong NU utowo pengajian nggone wong NU.

Untuk menimbang dan mengetahui apa isi sejatinya sesumbar pemimpin NU itu harus mengerti cara berfikir cara NU atau masyarakat tradisionil. Untuk mengetahui cara berfikir orang NU dapat dilihat dari bagaimana cara kiyai NU pidato atau mengajar orang-orang NU atau pengajian tempat orang NU.

Iki ono conto, pidatone Kyai Ahmad Mursyidi soko Klender Jakarta ono ing Perguruan At-Tahiriyah Jakarta sing pancen erat hubungane karo NU.

Ini ada contoh pidato Kyai Ahmad Mursyidi dari Klender Jakarta di Perguruan At-Tahiriyah Jakarta yang memang erat hubungannya dengan NU.

Kiai Mursyidi (1915-2003) soko Klender Jakarta ing pengajian tradisionil ing At-Tahiriyah Jakarta ngelingake: Wong sing ora nduwe iman lan malahan wong sing seneng njambret imane wong, mulo ora tau kuwatir arep ilange iman. Koyo dene wong sing ora nduwe duwit, mulo ora arep kuwatir arep kelangan duwit senajan desek-desekan ing pasar sing rame. Mengkono ugo tukang nyopet, ora tau deweke kuwatir arep kelangan duwit senajan ing tengah-tengah keramean ing pasar, sebab awake dewe tukang nyopet. (Hartono Ahmad Jaiz, Mengungkap Kebatilan Kyai Liberal Cs, Pustaka Al-kautsar, Jakarta).

Kiai Mursyidi (1915-2003) dari Klender Jakarta dalam pengajian tradisional di At-Tahiriyah Jakarta mengingatkan: Orang yang tidak punya iman dan bahkan orang yang suka menjambret iman orang, maka tidak akan pernah khawatir akan hilangnya iman. Sebagaimana orang yang tidak punya duit, maka tidak akan khawatir akan kehilangan duit walau berdesak-desakan di pasar yang ramai. Demikian pula pencopet, tidak pernah dia khawatir akan kehilangan uang walau di tengah-tengah keramaian di pasar, karena dirinya sendiri pencopet. (Hartono Ahmad Jaiz, Mengungkap Kebatilan Kyai Liberal Cs, Pustaka Al-kautsar, Jakarta).

Aku ora perlu njelasake. Kuwi wis jelas.

Saya tidak perlu menjelaskan. Itu sudah jelas.

Wallahu ‘alam bisshowaab.

وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ رُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَنْصَارِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَخُلَفَائِهِ صَلَاةً وَسَلَامًا نَسْتَوْجِبُ بِهِمَا شَفَاعَتَهُ ” آمِينَ “ .

Hartono Ahmad Jaiz

(nahimunkar.com)