Dulu BBM Naik, Ini yang Nagis, Kini … Rakyat yang Nangis


Ahmad Kemal Palevi


@kemalpalevi

 

Kali ini, bu Mega sama mba Puan bakal nangis lagi gak ya? 🙁

5.11 PM · 1 Apr 2022·Twitter for iPhone

(nahimunkar.org)