.

 

(Ini Bahasa Jawa. Yang Bahasa Indonesia di bagian bawah)

Kahanan  Jaman Saiki Wis Nggegirisi

Ana kumpulan sing ngakune Islam tapi malah ngrusak. Biasane ngamalake apa-apa sing durung karuan ana tuntunane. Malah terkadang ora cocok karo dalil sing nyata. Malah kumpulan wong mau ya padha hafal dalile. Tapi tetep padha ngamalake sing sebalike. Alesane ya ana-ana wae. Jarene iki ya memang bid’ah tapi bid’ah hasanah alias gawe-gawe bab agama tapi apik.

Lha kok ana. Sing jenenge gawe-gawe bab agama kuwi ya wis ora apik. Nalika diaku-aku yen kuwi apik, terus sing ngrekomendasi yen kuwi apik kuwi sapa? Rak ya kudu sing kagungan agama iku piyambak, yaiku Allah Ta’ala. Dudu menungsa-menungsa sapa wae. Kajaba yen dheweke iku utusane Allah Ta’ala sing memang oleh wahyu saka Allah. Sebab menungsa kuwi ing ndalem bab agama ora nduwe wewenang nemtoake iki apik utawa iki elek, kajaba yen ana dalile sing jelas. Nganti Allah Ta’ala ngendika:

{وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 216]

216. … dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS Al-Baqarah: 216).

Sejatine, gawe-gawe bab agama terus dianggep yen kuwi apik iku wis ngemot salah loro. Yaiku siji, salah marga gawe-gawe. Loro, salah marga ngaku-aku yen hasile gawe-gawe kuwi dianggep apik. Terkadang malah salah telu, yaiku ditambah ngeyel. Malah terkadang dadi salah papat yaiku nyacat marang wong sing ora ngiloni gawe-gawene kuwi. Luwih soko iku terkadang malah ngamuk marang wong sing ora setuju marang apa sing digawe-gawe iku.

Saiki kumpulan wong-wong sing kaya mengkono iku lagi diwelehke dening tingkah polahe dhewe. Wong sing wingi-wingi isih samar, saiki ngerti secara makna nglegena, yen golongan sing biasa ngusung bab gawe-gawe iku mau saiki nduwe odo-odo sing banget ora patute. Yaiku ngalalake anane lokalisasi pelonthenan. Yaiku ndukung dianaake panggonan zina. Na’udzubillahi min dzalik. Atas nama hukum berdasar dalil Islam maneh. Apa ora kebangeten tenan?

Coba wacanen artikel sing judule Menjijikkan ! NU Bolehkan Zina di Tempat Pelacuran https://www.nahimunkar.org/menjijikkan-nu-bolehkan-zina-di-tempat-pelacuran/

Sampeyan bakal geleng-geleng kepala, kok ana ya menungsa sing kaya mengkono.

Golongan kuwi ketoke ora gelem kalah utawa mbuh apa malah saingan karo rekanane, yaiku aliran sesat syiah sing ngalalake zina kanthi apa sing disebut nikah mut’ah. Kamangka nikah mut’ah iku wis dilarang dening Nabi shallalahu ‘alaihi wa sallam, ana ing hadits riwayat Imam Muslim, tur salah siji periwayate malah Ali bin Abi Thalib sing diaku-aku dening wong syiah sebagai imame. Dadi wong syiah iku imame wae ora dipercaya, tapi luwih percaya marang nabi palsu Majusi jeneng Mazdak sing memang ngajari zina atas nama agama. Ya memang syiah iku isi aqidahe majusi tapi ngakune Islam. Buktine, pilih ajarane Mazdak sing Majusi timbang ajarane Nabi Muhammad shallalahu ‘alaihi wa sallam, senajan sing ngriwayatake Ali bin Abi Thalib sing diaku sebagai imame tertinggi.

Coba wacanen artikel sing judule Kejahatan Syiah dari Mazdak hingga Tajul Muluk Sampang https://www.nahimunkar.org/kejahatan-syiah-dari-mazdak-hingga-tajul-muluk-sampang/

Sampeyan bakan geleng-geleng kepala uga.

Sing jeneng ngalalake zina iku wis jelas luwih elek, tur wong awam ya wis bisa ngerti yen kuwi golongan sing ora bener. Dadi saiki kahanane bener-bener ora nggenah. Syiah ngalalake zina atas nama nikah mut’ah. Lha golongan sing dibicaraake iki ngalalake zina atas nama hukum Islam sing dibahas dening ormas sing ngaku Islam. Malah kerep ngaku yen dheweke dhewe sing jeneng ahlussunnah utawa ahlissunnah. Wingi-wingi sing dimaksudake ahli sunnah dening wong-wong kuwi yaiku sing ora nampik tahlilan slametan kanggo wong mati lan acara-acara semacam iku. Dadi wong Islam sing ngikuti sunnah tur nampik tahlilan dianggep dudu ahli sunnah. Lha saiki golongan sing ngaku ahlissunnah (pengusung tahlilan) iku nduwe keputusan hasil bahasan organisasine sing nyetujoni lokalisasi pelonthenan. Apa ya pantes, yen wong-wong sing setuju lokalisasi pelonthenan malah disebut ahlis sunnah, sebalike wong sing benci marang zina lan kejahatan sex malah dudu ahlis sunnah?

Bener-bener ora tinemu ngakal.

***

(Bahasa Indonesia)

Golongan Malu-maluin 


Suasana jaman sekarang sudah mengerikan

Ada kumpulan yang mengaku Islam tapi malah  merusak. Biasanya mengamalkan apa-apa yang belum tentu ada tuntunannya. Malah  terkadang tidak cocok dengan dalil yang nyata. malah  kumpulan orang tadi ya sama hafal dalilnya. Tapi tetep sama mengamalkan yang sebaliknya. Alasannya ya ada-ada saja. katanya ini ya memang bid’ah tapi bid’ah hasanah alias membuat-buat bab agama tapi bagus.
Lha kok ada. yang namanya membuat-buat bab agama itu ya sudah tidak bagus. Ketika dianggap-anggap kalau itu bagus, terus yang merekomendasi kalau itu bagus itu siapa? Kan ya harus yang Empunya agama itu sendiri, yaitu Allah Ta’ala. bukan menungsa-menungsa siapa saja. kecuali kalau dia itu utusan Allah Ta’ala yang memang mendapatkan wahyu dari Allah.  Sebab menungsa itu dalam hal agama tidak punya wewenang menentukan ini bagus atau ini jelek, kecuali kalau ada dalilnya yang jelas. sampai Allah Ta’ala berfirman:

{وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 216]

216. … dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS Al-Baqarah: 216).

Sejatinya, membuat-buat bab agama terus dianggap kalau itu bagus itu sudah memuat salah dua. pertama, salah sebab membikin-bikin (dalam hal agama). kedua, salah sebab menganggap hasil bikin-bikinannya (dalam agama) itu dianggap bagus. Terkadang malah  salah tiga, yaitu ngeyel. malah  terkadang jadi salah empat yaitu mencela kepada orang yang tidak mengikuti acara bikin-bikinan itu. lebih dari itu terkadang malah  ngamuk kepada orang yang tidak setuju kepada apa yang dibikin-bikin itu.
Sekarang kumpulan orang-orang yang seperti mengkono itu sedang diwelehkan oleh tingkah polah mereka sendiri. orang yang kemarin-kemarin masih samar (terhadap mereka), sekarang mengerti secara jelas dan gamblang, kalau golongan yang biasa mengangkut bab bikin-bikin itu tadi sekarang punya odo-odo yang sangat tidak patut. Yaitu menghalalkan lokalisasi pelonthenan/ pelacuran. Mereka mendukung diadakan tempat zina. Na’udzubillahi min dzalik. Atas nama hukum berdasar dalil Islam lagi. Apa tidak sangat terlalu sungguh?

Coba bacalah artikel yang judulnya Menjijikkan ! NU Bolehkan Zina di Tempat Pelacuran https://www.nahimunkar.org/menjijikkan-nu-bolehkan-zina-di-tempat-pelacuran/

Sampeyan akan geleng-geleng kepala, kok ada ya menungsa sing seperti mengkono.

Golongan itu kelihatannya tidak mau kalah atau entah apa malah  saingan dengan rekanannya,yakni aliran sesat syiah yang menghalalkan zina dengan apa yang disebut nikah mut’ah. Padahal nikah mut’ah itu sudah dilarang oleh Nabi shallalahu ‘alaihi wa sallam, ada di hadits riwayat Imam Muslim, bahkan di antara periwayatnya justru  Ali bin Abi Thalib yang disanggap oleh orang syiah sebagai imam mereka. jadi orang syiah itu imamnnya saja tidak dipercaya, tapi lebih percaya kepada nabi palsu Majusi nama Mazdak yang memang mengajari zina atas nama agama. ya memang syiah itu isi aqidahnya majusi tapi mengakunya Islam. buktinya, mereka pilih ajaran Mazdak yang Majusi ketimbang ajaran Nabi Muhammad shallalahu ‘alaihi wa sallam, biarpun yang meriwayatkannya Ali binAbi Thalib yang mereka akui sebagai imam tertinggi.

Coba baca artikel yang berjudul Kejahatan Syiah dari Mazdak hingga Tajul Muluk Sampang https://www.nahimunkar.org/kejahatan-syiah-dari-mazdak-hingga-tajul-muluk-sampang/

Sampeyan akan geleng-geleng kepala juga.

Yang namanya menghalalkan zina itu sudah jelas lebih jelek, hingga orang awam pun sudah dapat mengerti kalau itu golongan yang tidak benar.

Jadi sekarang suasananya benar-benar tidak keruan. Syiah menghalalkan zina atas nama nikah mut’ah. Lha golongan yang dibicarakan ini menghalakan zina atas nama hukum Islam yang dibahas oleh ormas yang mengaku Islam. Bahkan  sering mengaku kalau mereka sajalah yang namanya ahlussunnah atau ahlissunnah. Kemaren-kemaren yang dimaksudakan ahli sunnah oleh orang-orang itu adalah yang tidak menolak tahlilan selamatan untuk orang mati dan acara-acara semacam itu. jadi orang Islam yang mengikuti sunnah dan menolak tahlilan dianggap bukan ahli sunnah.

Lha sekarang golongan yang mengaku ahlissunnah (pengusung tahlilan) itu punya keputusan hasil bahasan organisasinya yang menyetujui lokalisasi pelonthenan/ pelacuran. Apa ya pantes, kalau orang-orang yang setuju lokalisasi pelonthenan malah  disebut ahlis sunnah, sebaliknya orang yang benci kepada zina dan kejahatan sex malah  bukan ahlis sunnah?
Benar-benar tidak ketemu akal.
(nahimunkar.com)