sfeFoto kuburan Habib Munzir/ @mjl_rasulullah

(Suara Pembaca)

Di antara ajaran Habib Munzir adalah anjuran & kebolehan utk beristighatsah, berdoa & meminta  kpd orang mati. Betapa penting perkara ini menurutnya, sampai2 beliau perlu menulis Bab tersendiri di dalam 2 buah bukunya. Di dlmnya jg dijelaskan bhw ketika seseorang mengalami musibah boleh dan agar pergi ke kuburan & minta tolong kpd penghuni kubur.Untuk lebih menegaskan akan pentingnya hal ini, beliau menamakan salah satu bukunya “Kenalilah Aqidahmu”.

!!!!!!!!?????????!!!!!!!!!

(Tanggapan)

Al-Imam Ash-Shon’aaniy berkata: “Dan maksud dari ziarah kuburan adalah mendoakan mereka (*para penghuni kuburan) dan berbuat baik kepada mereka, dan untuk mengingat akhirat dan zuhud pada dunia.”
Lanjut Al-Imam Ash-Shon’aaniy: “Adapun yang diada-adakan oleh orang-orang awam yang menyelisihi hal ini –seperti mereka berdoa kepada mayat, berteriak meminta pertolongan kepada mayat, beristighotsah kepadanya, meminta kepada Allah dengan hak sang mayat, dan meminta dipenuhi hajat kepada Allah dengan (*wasilah) sang mayat, maka ini adalah bid’ah dan kebodohan.” (Subulus Salaam 2/337)

Inilah para nabi berdoa dan beristighotsah hanya kepada Allah dan bukan kpd orang-orang mati ketika tertimpa kesulitan dan musibah berat:
(1).Nabi Nuh ditimpa kesulitan dari kaumnya maka ia berdoa hanya kepada Allah (QS Al-Anbiyaa’ : 76)
(2).Nabi Huud ditakut-takuti oleh kaumnya maka ia bersandar hanya kepada Allah (QS Huud : 54-56)
(3).Nabi Ibrahim, bermunajaat kepada Allah setelah berdebat dengan kaumnya. (QS Asy-Syu’ara : 83-89)
(4).Nabi Ayub ditimpa penyakit, menyeru hanya kepada Allah (QS Al-Anbiyaa’ : 83-84)
(5).Nabi Yunus ditelan ikan paus, ia mengadukan kepada Allah semata (QS Al-Anbiyaa :87-88)
(6).Nabi Zakariya memohon hanya kepada Allah agar mendapat keturunan (QS Al-Anbiyaa’ : 89-90).
(7).Nabi Muhammad jika menghadapi sesuatu yang menggelisahkan maka beliau segera sholat.

borya18 September 2013 at 11:25

dalam komen  —————————-
https://www.nahimunkar.org/kemiripan-antara-habib-munzir-dan-gus-dur/

(nahimunkar.com)