• Hadis: Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah & hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun & mengawali tahun baru dgn puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kaffarah selama lima tahun. (Hadis dusta, karena di sanadnya Ada dua pendusta, sebagaimana keterangan As Syaukani dlm Al Fawaid Al Majmu’ah, hal. 45)
  • Hadis: Ada seorang pemuda yang suka berpuasa di bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya: “Untuk setiap hari puasamu, seperti membebaskan seratus budak.” (Hadis Dhaif sekali. Karena dlm sanadnya ada seorang perawi bernama: Muhammad bin Al Muharram. Kata Ibn Jauzi (Al Maudlu’at, 2/198): Dia adalah manusia paling pendusta, demikian pula keterangan dlm Al Lali Al Masnu’ah, 1/228)
  • Hadis: Jangan mengqadla bulan Ramadhan pada sepuluh pertama Dzulhijjah. (Jumlah min Al Ahadits Ad Dhaifah, no. 232)
  • Hadis: Tidak ada satu hari yang lebih dicintai Allah utk dijadikan sebagai waktu beribadah melebihi sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Puasa sehari pada hari tersebut senilai dgn puasa setahun, sedangkan beribadah di malam hari pada 10 hari pertama Dzulhijjah senilai beribadah pada saat Lailatul Qadar. (Hadis dhaif, sebagaimana keteranga Al Albani dlm Dhaif At Targhib wa At Tarhib, no. 734)
  • Hadis: Orang yang berpuasa pada hari tarwiyah maka baginya pahala puasa satu tahun. (Hadits palsu sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Jauzi dlm Al Maudhu’at, 2/198, As Suyuthi dlm Al Lali’ Al Masnu’ah 2/107)
  • Hadis: Siapa yang shalat pada hari arafah (9 Dzulhijjah) empat rakaat pada waktu antara dhuhur & asar, setiap rakaat dia membaca Al Fatihah sekali & surat Al Ikhlas 50 kali, maka Allah akan mencatat untuknya sejuta kebaikan. (Hadis palsu, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Jauzi dlm Al Maudlu’at, 2/132 & As Syaukani dlm Al Fawaid Al Majmu’ah, hal. 53)
  • Hadis: Barangsiapa yang shalat dua rakaat pada hari arafah, di setiap rakaat dia membaca Al Fatihah tiga kali …. maka Allah akan berfirman: Saya bersaksi di hadapan kalian, bahwa saya telah mengampuni orang ini. (Hadis palsu, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Jauzi dlm Al Maudlu’at, 2/133 & As Syaukani dlm Al Fawaid Al Majmu’ah, hal. 53)
  • Hadis: Siapa yang shalat pada malam idul adha dua rakaat. Setiap rakaat dia membaca Al Fatihah 15 kali & surat Al Ikhlas 15 kali maka Allah akan jadikan namanya termasuk penghuni surga. (Hadis palsu, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Jauzi dlm Al Maudlu’at, 2/133 – 134, & As Syaukani dlm Al Fawaid Al Majmu’ah, hal. 53)
  • Hadis: Apabila datang hari arafah maka Allah mengampuni orang yang melaksanakan haji. Dan apabila datang malam Muzdalifah, Allah mengampuni para pedagang. (Hadis palsu, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Jauzi dlm Al Maudlu’at, 2/215 & As Suyuthi dlm Al Lali’ Al Mashnu’ah, 2/124)

muslimah.or.id
Penulis: Ustadz Ammi Nur Baits
sumber: www.muslimah.or.id

Ini adalah bagian (penjelasan) dari tulisan yang berjudul Amal Sunnah di Bulan Dzulhijjah http://salafy.web.id, dikutip oleh nahimunkar.com

 (nahimunkar.com)