Jema’ah Masjid Al-Aqsho diusir paksa Zionis Yahudi

Via Fb Juheni Rois

(nahimunkar.com)