.

 

Apa Tumon, Pemilu 2014, Jokowi ‘Efect’ Jebule Mung Pepesan Kosong


(Bahasa Jawa, disertai Bahasa Indonesia di bagian bawah)

.
— … para ‘bos’ lan ‘stakeholder’ sing wis entek-entekan mendukung PDIP, klebu kabeh media massa kristen lan sekuler, kaya Kompas, Tempo, Detik, lan liyane, pirang-pirang sasi mengkampanyekan Jokowi, jebule pakolehe ‘nol gedhe’. Jokowi ‘efect’ mung khayalan belaka.

JAKARTA – iki kejutan pemilu legislatif 2014. neng endi pakolehan suwara sing diraih PDIP, berdasarkan ‘quick count’ (etungan cepet), suwara PDIP ora kaya sing dipengenke, luwih saka 25 persen suwara.
Dadine, para ‘bos’ lan ‘stakeholder’ sing wis entek-entekan mendukung, klebu kabeh media masssa kristen lan sekuler, kaya Kompas, Tempo, Detik, lan liyane, pirang-pirang sasi mengkampanyekan Jokowi, jebule pakolehe ‘nol gedhe’. Jokowi ‘efect’ mung khayalan belaka. Jokowi sing dadi tokoh ‘daden-dadenan’ gagal ngangkat suwara PDIP.

Megawati sing mung beberapa minggu mengumumkan pencalonan Jokowi, neng kantor DPP PDIP neng Lenteng, tepat dina Jemuwah jebulna mung dadi sawijine ‘joke’ politik. Megawati wis kepangan saka ‘gerpol’ (gerilya politik), macem-macem kelompok kepentingan, sing nglakoke pressure politik menyang Mega, jarene yen ora mengumumkan pencalonan Jokowi dadi ‘capres’ mula PDIP arep terpuruk jero pemilu legislatif 2014.
Nanging, pas Mega wis mencalonkan Jokowi, justru suwara PDIP owah-owahane ora keliwat signifikan. Bahkan, Mega kudu njothak Prabowo demi Jokowi. senajan, antara Mega lan Prabowo wis diikat saka siji fakta janji, neng endi PDIP arep mencalonkan Prabowo dadi capres ing pilpres 2014 iki. Janji kuwi dikhianati saka Mega.

Jokowi ‘efect’ ora bisa mendongkrak suwara PDIP. Kisaran suwara PDIP ora mundhak. Mung antara 19-21 persen. iki nunjukake ebo sang ‘juru slamet’ Jokowi, ora nduweni ‘efect’ apa-apa kanggo pamileh. Rakyat isih cukup rasional.

Padahal, pirang-pirang sasi media massa, liwat lembaga-lembaga survei sing dekne kabeh gawe, wis terus nerus, lan tanpa isin mangkringake Jokowi nang posisi paling dhuwur, lan PDIP arep menang mutlak karo perolehan suwara sak ndhuwure 30 persen. jebulna kabeh mung goroh alias isapan jempol belaka.

Pancen, PDIP lan Golkar ngrupakne partai sing wis ‘taiyengen’, lan sakudune wis mlebu kotak. Apalagi, yen didelok saka jeneng-jenenge calon legislatif PDIP taun 2014, jenenge akeh saka kalangan Kristen, persis kaya neng taun 1999. neng endi PDIP dudu meneh dadi kandang “Banteng”, ning dadi kandang kaum “Salibis” alias Kristen.

Saiki, neng taun 2014, mbaleni maneh. mung, neng taun 2014 iki, PDIP dudu mung dadi kandang kaum “Salibis”, ning PDIP uga dadi kandangnya dedengkot “Syiah”, kaya Jalaluddin Rakhmat dadi calon legislatif PDIP.

Nuli, karo konstalasi sing ana jero PDIP, paling utama para calon legislatif sing akeh kalangan “Salibis” lan “Syiah”, yen banjur mengko Jokowi dadi Presiden (na’udzu billah mindzalik), apa sing arep katampa dening Muslim Indonesia?

Tentu, kemenangan PDIP jero pemilu legislaslatif iki, mesti arep berdampak ala kanggo masa depan Muslim neng Indonesia. Kolaborasi antara minoritas “Salilbis” lan “Syiah” karo kekuwasaan neng tangane, mesti arep menggilas Muslim, sing nota bene, mayoritas Muslim neng Indonesia Sunni lan bermadzab Syafi’i.

Ing jero kasus skala lokal sing kedadean neng wilayah DKI Jakarta, ebo Jokowi wis ngangkat sijine lurah wadon neng Kecamatan Lenteng Agung, yaiku Susan sing nduwe agama Kristen. Jokowi tetap keras kepala, lan ora arep ngganti Lurah Susan, senajan rakyat Lenteng Agung wis ngomongke kabotane.

Kepriye ing  jero kontek nasional sak-upama Jokowi mengko mrentah Indonesia. Jokowi sanuli ngomongke menawa Indonesia dudu negara agama (Islam), lan ngejarke wong-wong “Salibis” nguwasani pamerentahan.

Nanging, ing jero perspektif masa depan Indonesia, tentu golongan Muslim, ora bisa mengharapkan apa-apa saka pamerentahan PDIP. Megawati wis tau dadi presiden. neng endi korupsi tetap berkembang biak, lan pelaku-pelakune yaiku kader-kader PDIP. dudu meneh, Mega lan PDIP dadi pembela rakyat sing karan dadi ‘wong cilik’, ning pas Mega lan PDIP berkuwasa korupsi merajalela, lan sing menikmati kesugihan lan asset Indonesia, ora liya, yaiku ‘Asing lan A Seng’.

Jokowi mung sawijine ‘boneka’ sing ora nduweni kabisan mengelola negara, neng tengah-tengah kondisi sing carut-marut. buktine, kasus busway neng DKI Jakarta, Jokowi cuci tangan. Import 1.000 busway saka Cina sing ngentekake dana Rp 1 triliun, ora cetha pertanggungjawabannya.
Bangsa Indonesia lan Muslim kudu ndeleng kanthi gamblang banget, kepriye kepentingane “Asing lan A Seng” bermain ing mburine Mega, Jokowi lan PDIP, lan nduwe tujuan pengen melanggengkan jajahan dekne kabeh neng Indonesia. SBY wis liwat lan rampung kekuwasaane. aja nganti penjajah “Asing lan A Seng” dilanjutake liwat tangane Mega, Jokowi lan PDIP. Bangsa Indonesia ora oleh kapusan dening retorika murahan sing diucapkan tanpa bukti.

Sacara fakta pemilu 2014 iki, yen didelok sacara teliti pemenange dudu partai-partai politik. PDIP dadi  ‘pemenang’ perolehan suaranya  hanyalah 20 persen , katone suwara ‘Golput’, bisa mencapai antara 30-45 persen.
Iki siji pemberontakan politik saka rakyat Indonesia marang kekuwasaan lan partai-partai politik lan pemimpine, amarga dekne kabeh akeh sing bobrok. Rakyat mileh ‘Golput’. Wallahu a’lam.

voa-islam.com, Rabu, 8 Jumadil akhir 1435 H / 9 April 2014 19:25 wib

(nahimunkar.com)

***

(Bahasa Indonesia)

 

Kejutan Pemilu 2014, Jokowi ‘Efect’ Ternyata Hanya Pepesan Kosong

 

  • … para ‘bos’ dan ‘stakeholder’ yang sudah habis-habisan mendukung PDIP, termasuk seluruh media masssa kristen dan sekuler, seperti Kompas, Tempo, Detik, dan lainnya, berbulan-bulan mengkampanyekan Jokowi, ternyata hasilnya ‘nol besar’. Jokowi ‘efect’ hanyalah khayalan belaka.

 

JAKARTA – Inilah kejutan pemilu legislatif 2014. Di mana hasil suara yang diraih PDIP, berdasarkan ‘quick count’ (hitungan cepat), suara PDIP tidak seperti yang diinginkan, lebih dari 25 persen suara.

Jadi para ‘bos’ dan ‘stakeholder’ yang sudah habis-habisan mendukung, termasuk seluruh media masssa kristen dan sekuler, seperti Kompas, Tempo, Detik, dan lainnya, berbulan-bulan mengkampanyekan Jokowi, ternyata hasilnya ‘nol besar’. Jokowi ‘efect’ hanyalah khayalan belaka. Jokowi yang menjadi tokoh ‘jadi-jadian’ gagal mengangkat suara PDIP.

Megawati yang hanya beberapa minggu mengumumkan pencalonan Jokowi, di kantor DPP PDIP di Lenteng, tepat hari Jum’at, ternyata hanyalah menjadi sebuah ‘joke’ politik. Megawati sudah termakan oleh ‘gerpol’  (gerilya politik), berbagai kelompok kepentingan, yang melakukan pressure politik terhadap Mega, kalau tidak mengumumkan pencalonan Jokowi sebagai ‘capres’ maka PDIP akan terpuruk dalam pemilu legislatif 2014.

Tetapi, ketika Mega sudah mencalonkan Jokowi, justru suara PDIP perubahannya tidak terlalu signifikan. Bahkan, Mega harus meninggalkan Prabowo demi Jokowi. Sekalipun, antara Mega dan Prabowo sudah diikat oleh sebuah fakta perjanjian, di mana PDIP akan mencalonkan Prabowo sebagai capres dalam pilpres 2014 ini. Janji itu dikhianati oleh Mega.

Jokowi ‘efect’ tidak dapat mendongkrak suara PDIP. Kisaran suara PDIP tidak berubah. Hanyalah antara l9-21 persen. Ini menunjukkan betapa sang ‘juru selamat’ Jokowi, tidak memiliki ‘efect’ apapun bagi pemilih. Rakyat masih cukup rasional.

Padahal, berbulan-bulan media massa, melalui lembaga-lembaga survei yang mereka buat, sudah terus menerus, dan tanpa malu menempatkan Jokowi pada posisi paling atas, dan PDIP akan menang mutlak dengan perolehan suara diatas 30 persen. Ternyata semua hanyalah bohong alias isapan jempol belaka.

Memang, PDIP dan Golkar merupakan partai yang sudah ‘karatan’, dan seharusnya sudah masuk kotak. Apalagi, kalau dilihat dari nama-nama calon legislatif PDIP tahun 2014, namanya banyak dari kalangan Kristen, persis seperti di tahun l999. Di mana PDIP bukan lagi menjadi kandang “Banteng”, tetapi menjadi kandang kaum “Salibis” alias Kristen.

Sekarang, di tahun 2014, berulang kembali. Hanya, di tahun 2014 ini, PDIP bukan menjadi kandang kaum “Salibis”, tetapi PDIP juga menjadi kandangnya dedengkot “Syiah”, seperti Jalaluddin Rahmat menjadi calon legislatif PDIP.

Lalu, dengan konstalasi yang ada dalam PDIP, terutama para calon legislatif yang banyak kalangan “Salibis” dan “Syiah”, kalau kemudian nanti Jokowi menjadi Presiden (na’udzu billah mindzalik), apa yang akan diterima oleh Muslim Indonesia?

Tentu, kemenangan PDIP dalam pemilu legislaslatif ini, pasti akan berdampak buruk bagi masa depan Muslim di Indonesia. Kolaborasi antara minoritas “Salilbis” dan “Syiah” dengan kekuasaan di tangannya, pasti akan menggilas Muslim, yang nota bene, mayoritas Muslim di Indonesia Sunni dan bermadzab Syafi’i.

Dalam kasus skala lokal yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, betapa Jokowi telah mengangkat seorang lurah perempuan di Kecamatan Lenteng Agung, yaitu Susan yang beragama Kristen. Jokowi tetap keras kepala, dan tidak mau mengganti Lurah Susan, kendati rakyat Lenteng Agung sudah menyatakan keberatannya.

Bagaimana dalam kontek nasional seandainya Jokowi nanti memerintah Indonesia. Jokowi selalu mengatakan bahwa Indonesia bukan negara agama (Islam), dan membiarkan orang-orang “Salibis” menguasai pemerintahan.

Namun, dalam perspektif  masa depan Indonesia, tentu golongan Muslim, tidak dapat mengharapkan apapun dari pemerintahan PDIP. Megawati sudah pernah menjadi presiden. Di mana korupsi tetap berkembang biak, dan pelaku-pelakunya adalah kader-kader PDIP. Bukan lagi, Mega dan PDIP menjadi pembela rakyat yang disebut sebagai ‘wong cilik’, tetapi ketika Mega dan PDIP berkuasa korupsi merajalela, dan  yang menikmati kekayaan dan asset Indonesia, tak lain, adalah ‘Asing dan A Seng’.

Jokowi hanyalah sebuah ‘boneka’ yang tidak memiliki kemampuan mengelola negara, di tengah-tengah kondisi yang carut-marut. Buktinya, kasus busway di DKI Jakarta, Jokowi cuci tangan. Import 1.000 busway dari Cina yang menghabiskan dana Rp 1 triliun, tidak jelas pertanggungjawabannya.

Bangsa Indonesia dan Muslim harus melihat dengan sangat jelas, bagaimana kepentingan “Asing dan A Seng” bermain dibelakang Mega, Jokowi dan PDIP, dan bertujuan ingin melanggengkan jajahan mereka di Indonesia. SBY sudah lewat dan tamat kekuasaannya. Jangan sampai penjajah “Asing dan A Seng” dilanjutkan melalui tangan Mega, Jokowi dan PDIP. Bangsa Indonesia tidak boleh tertipu dengan retorika murahan yang diucapkan tanpa bukti.

Secara fakta pemilu 2014 ini, kalau dilihat secara teliti pemenangnya bukan partai-partai politik. PDIP sebagai ‘pemenang’ perolehan suaranya  hanyalah 20 persen, tampaknya suara ‘Golput’, bisa mencapai antara 30-45 persen.

Inilah sebuah pemberontakan politik dari rakyat Indonesia terhadap kekuasaan dan partai-partai politik dan pemimpinnya, karena mereka  banyak yang bobrok. Rakyat memilih ‘Golput’. Wallahu a’lam.

 voa-islam.com Rabu, 8 Jumadil Akhir 1435 H / 9 April 2014 19:25 wib

(nahimunkar.com)