Jika ada orang yang mengaku Muslim, tapi masih saja ngotot mendukung Pemimpin dari kalangan Kafir, maka kemungkinannya mereka adalah orang-orang yang oleh Allah SWT dikategorikan sebagai berikut :

1. Munafik

Kabarkanlah kepada orang-orang MUNAFIK bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. (Yaitu) orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan disisi orang kafir itu ? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. (TQS An-Nisaa’ : 138-139)

2. Kafir

Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa diantara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk GOLONGAN MEREKA. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (TQS Al Maidah : 51)

3. Fasik

“Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Muhammad) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak diantara mereka, orang-orang FASIK.” (TQS Al Maidah : 81)

4. Zalim

“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barangsiapa yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang ZALIM.” (TQS At-Taubah : 23)

#TolakAhok
#HaramPemimpinKafir

H. M Rasyidi Aziz

 Via Fb Islam Rahmatan Lil ‘Alamin

(nahimunkar.com)