.

                 

Ibnu Babawaih al-Qummi menyebutkan dalam bukunya:

“Man laa Yahdhuruhul-Faqeeh” vol.4, halaman 418

Disampaikan Ahmad b. Muhammad b. Sa’id al-Kufi mengatakan: Dikisahkan kepada kami Ali b. al-Hasan b. Fidaal, dari ayahnya dari Abul-Hasan Ali b. Musa al-Ridha [AS] mengatakan:

“Tanda-tanda untuk Imam adalah:

1 – Dia yang paling luas dari semua orang.
2 – Dan yang paling bijaksana dari semua (Manusia).
3 – Dan yang paling benar dari semua (Manusia).
18 … Kotorannya jauh lebih baik daripada bau aroma misk “.

Buku SYiah Kafir

The Grand Ayat, Akhond Mulla Zainul Abideen-al-Galbaigani, dalam bukunya:

Anwaar al-Wilayah, halaman 440 menulis:

“Kotoran Imam tidak memeliki bau apa-apa melainkan baunya seperti minyak misk
siapa yang meminum air kencing, darah dan memakan kotoran mereka (IMAM)
Maka, Allah akan hindarkan dari api neraka dan membuat dia masuk sorga

Abu Jafar mengatakan: “Untuk Imam ada 10 tanda:. Ia lahir murni dan disunat …. dan jika dia kentut berbau kesturi”
(Al-Kafi 1/319 Kitab hujja – Bab Kelahiran Imam)

#Keterangan Foto penganut agama syi’ah membawa kotoran Imam#

Sabtu, 15 Desember 2012

http://inilah-bukti-kesesatan-syiah.blogspot.com/2012/12/keyakinan-syiah-kotoran-imam-dapat.html

(nahimunkar.com)