Khutbah Jum`at Pilihan Setahun Jilid 1 & 2

Penulis : Drs. Hartono Ahmad Jaiz, dkk.
Harga : Rp.189.000,-
Jilid 1: Rp.90.000,-
Jilid 2: Rp.99.000,-

Kewajiban pokok seorang ustadz, khatib, imam masjid, bahkan setiap Muslim, adalah mengajak umat Islam untuk kembali kepada al-Qur`an dan as-Sunnah berdasarkan manhaj Ahlus Sunnah, as-Salaf ash-Shalih.

Menyadari makna pentingnya panduan khutbah yang mengusung pesan dakwah yang kuat, mudah merubah pola kecerdasan hati dan pola fikir, dan bersih dari noda-noda kebatilan, maka Pustaka Darul Haq, demi mengulang kesuksesan Khutbah Jum’at Pilihan Setahun jilid 1, mempersembahkan Khutbah Jum’at Pilihan Setahun jilid 2

Buku Khutbah ini ditulis oleh sejumlah ustadz yang memiliki komitmen mengajarkan Islam dengan memurnikan tauhid dan membersihkan materi yang disampaikannya kepada kaum Muslimin dari segala bentuk syirik dan bid’ah.

Kumpulan khutbah ini memuat berbagai materi pokok yang merupakan dasar bagi pembentukan pribadi dan masyarakat Muslim agar teguh terhadap Agamanya; terdiri dari materi-materi akidah, ibadah, mu’amalah, akhlak, biografi figur, dan wawasan keislaman umum, yang insya Allah tetap relevan sepanjang tahun.

Semua itu ditulis dengan kalimat-kalimat yang mudah dicerna dan gaya bahasa yang sederhana, tutur penyampaian yang halus, tanpa mengurangi bobot ilmiah yang dimuat.

Di samping kumpulan khutbah Jum’at ini memang diarahkan menjadi panduan khutbah Jum’at dan Ied (Hari Raya), ia juga dapat menjadi bahan ceramah dalam berbagai kesempatan, ceramah Ramadhan misalnya.

Lebih dari itu, kumpulan khutbah ini mengantarkan dengan sedikit arahan mengenai hal-hal yang tidak boleh diabaikan oleh seorang khatib.

Ya Allah, jadikanlah kumpulan khutbah ini sebagai amal shalih bagi kami semua, dan bermanfaat bagi kaum Muslimin.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [هود: 88]

Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali .. (QS Hud: 88).

tokobukuislamimamsyafii

(nahimunkar.com)

(Dibaca 3.694 kali, 1 untuk hari ini)