.

Syaikh Ahmad Assyirbashi berkata :

Banyak orang bertanya kepadaku tentang kitab mini , dan aku tidak mengerti dari mana mereka membelinya , namanya al majmu`ah al mubarakah “. Ia tidak ada berkahnya  dan tidak benar . Di dalamnya terdapat hadis – hadis palsu , dusta kepada RasulullahSAW

Bagi seorang muslim tidak boleh membenarkannya  atau membacanya  , membelinya . Bagi orang yang mampu hendaklah ingkar kepadanya  dan mencegah agar kitab seperti itu tidak di sebarluaskan  lalu  kitab – kitab yang ada di pasaran di lenyapkan .

Layak juga bagi pemilik toko , penerbitan untuk bertakwa kepada Allah  jangan sampai menjual atau menyebarluaskan . Tidak semua kitab boleh di jual atau di sebarkan .

Kitab – kitab ahli bid`ah dan kesesatan haram untuk di jual belikan atau di edarkan , begitu juga  kitab magic , sihir , jimat , menghadirkan jin , kitab – yang tidak bermutu seperti kisah – kisah sexual , majalah yang porno , a moral dan beberapa keterangan sexual , wanita yang tidak menutupi auratnya . [1]

Syaikh Ibnul qayyim berkata : Begitu juga kitab yang mengandung kesyirikan dan menyembah kepada lain Allah . Seluruhnya ini harus di lenyapkan . Jual beli dengannya termasuk  jalan untuk menyimpannya . Jadi lebih layak di haramkan . kerusakan yang di timbulkannya lebih besar

 Banyak ulama yang menyatakan haram jual beli kitab – kitab ahli bid`ah dan kesesatan[2]

         Begitu juga kitab Burdah yang banyak kesyirikan di dalamnya , lihat tentang kesyirikan burdah dlm blog saya ini , atau kitab berzanji yang banyk hilaf , kekeliruan , kesesatan di dalamnya , lihat bab kesesatan kitab berzanji dalam blog ini . Saya sudah menyusun  buku tentang kesesatan kitab Berzanji , sekitar tiga ratus halaman , namun belum di terbitkan dan masih menunggu penerbit . Begitu juga saya  sudah menyusun buku kesyirikan dalam kitab Diba`  tapi belum terbit . Dan Insya Allah akan di terbitkan oleh Laa tasyik press.

     Ada buku manakib , juga haram di jual belikan , karena di dalamnya banyak kesyirikan. Lihat bab manakiban dalam blog ini . Juga buku  dalailul khairat. Paling berbahaya  adalah Toko buku ahli bid`ah . Biasanya buku tersebut selalu mengajak kebid`ahan , mengajak belajar ilmu fikih dan melarang orang untuk berdalil dengan  quran dan hadis langsung .

Desember 10, 2011


[1] Fatawa yas`alunak

[2]   Kitab – kitab yang di katakan oleh ulama agar di jauhi karya  Mashur Sulaiman  52-53/1

Read more: http://mantankyainu.blogspot.com/2011/05/kitab-kitab-yang-tidak-boleh-di-jual.html#ixzz1g4QE0p4d

http://feehas.wordpress.com/2011/12/10/kitab-kitab-yang-tidak-boleh-di-jual-belikan/

(nahimunkar.com)