.

 

(Bahasa Jawa, yang Bahasa Indonesia di bagian bawah)

  • Kawit Jokowi dadi Gubernur DKI Jakarta, durung ana kemajuan apa-apa, kaya ngatasi banjir, kemacetan, lan sacacah masalah sosial neng Jakarta, klebu soal korupsi; sawalike ing bab pengadaan 1.000 bus Transjakarta, sing ajine Rp 1 triliun, wis kayekten anane kolusi lan korupsi, lan melibatkan pendukungnya.
  • Kepriye yen dadi presiden, mesti arep mbaleni sejarahe Megawati, sing menehake apuran/ ampunan menyang konglomerat Cina, sing wis merampok lan ngemplang dana BLBI Rp. 650 triliun?
  • Akibat kasus bail out BLBI kuwi, bangsa Indonesia dadi ‘kere lan jembel’, lan dhuwit kuwi dikeruk para konglomerat Cina, ora dibayar, sementara saprene pamerentah liwat APBN kudu isih terus membayar anakan ribane, saben taun, puluhan triliun, nganti taun 2030!

JAKARTA voa-islamcom – Ketua Umum PDIP, Megawati, wis ora kuwawa meneh, ngadhepi desakan saka kalangan konglomerat Cina, sing wis banget-banget menehake dukungan marang Jokowi, sing sejatine isih turunan Cina, maju dadi calon presiden nang pilpres 2014, dina  Jemuwah 14/3/2014.
Sabenere Jokowi iku nduwe jeneng Cina yaiku Wie Jo Koh. jeneng iki diwenehake saka wong tuwane berdasarkan jeneng sawong leluhurnya sing pertama kali teka menyang Indonesia, Wie Jok Nyan. dadine jelas yen Jokowi iku sawong Cina bermarga Wie.
Kawit Jokowi dadi Gubernur DKI Jakarta, durung ana kemajuan apa-apa, kaya ngatasi banjir, kemacetan, lan sacacah masalah sosial neng Jakarta, klebu soal korupsi; sawalike jero pengadaan 1.000 bus Transjakarta, sing ajine Rp 1 triliun, wis kayekten anane kolusi lan korupsi, lan melibatkan pendukungnya.
Kepriye yen dadi presiden, mesti arep mbaleni sejarahe Megawati, sing menehake apuran/ ampunan menyang konglomerat Cina, sing wis merampok lan ngemplang dana BLBI Rp. 650 triliun?
Akibat kasus bail out BLBI kuwi, bangsa Indonesia dadi ‘kere lan jembel’, lan dhuwit kuwi dikeruk para konglomerat Cina, ora dibayar, sementara saprene pamerentah liwat APBN kudu isih terus membayar anakan ribane, saben taun, puluhan triliun, nganti taun 2030!
Ning konglomerat Cina, diantarane James Riyadi, boss LIPPO sing wis dadekne Jokowi dadi ‘boneka’, liwat media massa, klebu media sosial, lan sacacah sukarelawan menggelembungkan jeneng Jokowi, menyang tingkat paling dhuwur.
Saiki ‘boneka’ bener-bener dimainkan dadi calon presiden, guna merengkuh kekuwasaan. Bahkan, neng situs-situs lan media massa, nampilake gambar Jokowi wis nganggo seragam presiden lan ana ing Istana.
Jasmev (Jokowi-Ahok sosial media valunteer), mbanjiri macem-macem tulisan sing menyanjung Jokowi, banjur nggawe survei sacara konsisten karo manggonake Jokowi neng urutan paling dhuwur diantara para calon presiden. iki sing mempengaruhi opini nasional, kaya dene Jokowi manusia ‘ajaib’ sing bisa aweh jamu mujarab kanggo bangsa Indonesia.

 

Kelompok-kelompok ‘politik’ pendukung Jokowi karo nggunakne jeneng PDIP ‘Projo’ (Pro-Jokowi) terus mendesakkan marang Mega ben cepet menetapkan Jokowi, dadi calon presiden saka PDIP ing pemilu presiden taun 2014 iki. Nampaknya, desakan-desakane macem-macem kelompok kepentingan, ndadekake Mega kudu nrima, lan banjur mendeklarasikan pencalonan Jokowi dadi calon presiden saka PDIP.
Skenario sing bakal kedadean pasca pemilu legislatif lan pemilu presiden 2014, neng endi PDIP oleh suwara mayoritas neng parlemen, lan Jokowi menang, mula sisan presiden Indonesia turunan Cina, lan ibukota Republik Indonesia, Jakarta, beralih menyang tangane A Hok.
Bener-bener kaya dene cerito silat, sekali tepuk ‘loro nyawa’. Cina mengangkangi Republik Indonesia, sisan mengangkangi ibukota Jakarta. Pribumi mung dadi ‘budak’ lan ‘kuli’ne wong Cina. aby/dbs/voa-islamcom Jemuwah 13 Jumadil Awwal 1435 H / 14 Maret 2014 17:03 wib
(nahimunkar.com)

***

 

(Bahasa Indonesia)

Mega Calonkan Jokowi Capres PDIP, Indonesia Dikangkangi Konglomerat Cina

 

  • Sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, belum ada progres apapun, seperti mengatasi banjir, kemacetan, dan sejumlah masalah sosial di Jakarta, termasuk soal korupsi, sebaliknya dalam pengadaan 1.000 bus Transjakarta, yang senilai Rp 1 triliun, sudah terbukti adanya kolusi dan korupsi, dan melibatkan pendukungnya.
  • Bagaimana kalau jadi presiden, pasti akan mengulangi sejarah Megawati, yang memberikan ampunan konglomerat Cina, yang sudah merampok dan ngemplang dana  BLBI Rp. 650 triliun?
  • Akibat kasus bail out BLBI itu, bangsa Indonesia menjadi ‘kere dan jembel’, dan uang itu dikeruk para konglomerat Cina, tidak dibayar, sementara sampai sekarang pemerintah melalui APBN harus masih terus membayar bunganya, setiap tahun, puluhan triliun, sampai tahun 2030!

 

JAKARTA (voa-islam.com) – Ketua Umum PDIP, Megawati, sudah tidak tahan lagi, menghadapi desakan dari kalangan konglomerat Cina, yang sudah begitu luar biasa memberikan dukungan kepada Jokowi, yang sejatinya masih keturunan Cina, maju menjadi calon presiden pada pilpres 2014, Jum’at, 14/3/2014.

Sebenarnya Jokowi adalah punya nama Cina yaitu Wie Jo Koh. Nama ini diberikan oleh orang tuanya berdasarkan nama seorang leluhurnya yang pertama kali datang ke  Indonesia, Wie Jok Nyan. Sehingga jelaslah Jokowi adalah seorang Cina bermarga Wie.

Sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, belum ada progres apapun, seperti mengatasi banjir, kemacetan, dan sejumlah masalah sosial di Jakarta, termasuk soal korupsi, sebaliknya dalam pengadaan 1.000 bus Transjakarta, yang senilai Rp 1 triliun, sudah terbukti adanya kolusi dan korupsi, dan melibatkan pendukungnya.

Bagaimana kalau jadi presiden, pasti akan mengulangi sejarah Megawati, yang memberikan ampunan konglomerat Cina, yang sudah merampok dan ngemplang dana  BLBI Rp. 650 triliun?

Akibat kasus bail out BLBI itu, bangsa Indonesia menjadi ‘kere dan jembel’, dan uang itu dikeruk para konglomerat Cina, tidak dibayar, sementara sampai sekarang pemerintah melalui APBN harus masih terus membayar bunganya, setiap tahun, puluhan triliun, sampai tahun 2030!

Tetapi konglomerat Cina, diantaranya James Riyadi, pemilik LIPPO yang sudah menjadikan Jokowi sebagai ‘boneka’, melalui media massa, termasuk media sosial, dan sejumlah sukarelawan menggelembungkan nama Jokowi, ke tingkat paling atas.

Sekarang ‘boneka’ benar-benar dimainkan menjadi calon presiden,  guna merengkuh kekuasaan. Bahkan, di situs-situs dan media massa, menampilkan gambar Jokowi sudah menggunakan seragam presiden dan berada di Istana.

Jasmev (Jokowi-Ahok sosial media valunteer), membanjiri berbagai tulisan yang menyanjung Jokowi, kemudian membuat survei secara konsisten dengan menempatkan Jokowi di urutan paling atas diantara para calon presiden. Inilah yang mempengaruhi opini nasional, seakan Jokowi manusia ‘ajaib’ yang bisa memberikan obat mujarab bagi bangsa Indonesia.

Kelompok-kelompok ‘politik’ pendukung Jokowi dengan menggunakan nama PDIP ‘Projo’ (Pro-Jokowi) terus mendesakkan kepada Mega agar segera menetapkan Jokowi, sebagai calon presiden dari PDIP dalam pemilu presiden tahun 2014 ini. Nampaknya, desakan-desakan berbagai kelompok kepentingan, membuat Mega harus menerima, dan kemudian mendeklarasikan pencalonan Jokowi sebagai calon presiden dari PDIP.

Skenario yang bakal terjadi pasca pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014, di mana PDIP mendapat suara mayoritas di parlemen, dan Jokowi menang, maka sekaligus presiden Indonesia keturunan Cina, dan ibukota Republik Indonesia, Jakarta, beralih ke tangan A Hok.

Benar-benar seperti dalam cerita silat, sekali tepuk ‘dua nyawa’. Cina mengangkangi Republik Indonesia, sekaligus mengangkangi ibukota Jakarta. Pribumi hanya menjadi ‘budak’ dan ‘kuli’ orang Cina. (aby/dbs/voa-islam.com, Jum’at, 13 Jumadil Awwal 1435 H / 14 Maret 2014 17:03 wib

(nahimunkar.com)