Ilustrasi oleh: islamestore.com

Di dunia Islam telah dikenal yang namanya Mush-haf Utsmani . Sehingga ketika di Syi’ah ada yang disebut Mush-haf Fathimah yang masih mereka tunggu sampai imam mereka yang raib muncul kelak, katanya, itu sudah jelas maknanya lain. Bukan al-Qur’an yang dikenal dan dipakai di dunia Islam selama ini. Tetapi anehnya, akhir-akhir ini muncul nama-nama mush-haf yang nama itu dibuat oleh manusia. Ada mush-haf ini ada mush-haf itu. Bahkan di Banten sudah siap mencetak Mush-haf yang dinamai Al-Bantani dengan biaya Rp 7 miliar.

Kalau penamaan mush-haf itu semakin menjadi-jadi dengan aneka macam nama, maka Ummat Islam tidak mudah lagi untuk melekatkan dalam hati bahwa di dunia ini yang beredar adalah Mush-haf Utsmani. Dan ada aliran sesat syiah yang punya mush-haf yang sedang ditunggu-tunggu namanya mush-haf Fathimah.

Dalam hal urusan mush-haf, Kementerian Agama sudah ada lembaga yang mengesahkan untuk dapat dan tidaknya mush-haf dicetak dan diedarkan. Ketika ada nama macam-macam mush-haf seperti sekarang ini, apakah tidak menjadi bagian dari urusan lembaga di kementerian agama itu?

Semoga masalah ini dituntaskan, sebelum Ummat Islam Indonesia berlanjut-lanjut membuat aneka macam nama yang menyangkut Al-Qur’an bahkan Islam secara keseluruhan.

(nahimunkar.com)