(Bahasa Jawa ngoko)

Kanggo ngaku yen sing nduwe jasa ing sewiji kahanan nganti cocok karo sing dikarepake dening penggede, biasane padha rebutan. Aku lah sing nduwe jasa, aku… dudu sapa-sapa, nanging aku…

Kanggo ngakoni yen pihake lah sing nduwe jasa iku terkadang nganti “nyewa’ pihak-pihak sing kuwawa nyiarake, kaya ta alat panyebar warta.

Siji gambaran cilik, ing zaman Orde Baru kapimpin Presiden Soeharto, ana apa sing disebut landesan siji (yaiku) lima dasar. Sapa sing ora gelem nganggo landesan siji kuwi mulane arep dilindes, lan diancem dibubarake. Sahur manuk bab landesan siji kuwi nganti ngambra-ambra ing bumi Nusantara.

Kepriye arep ora. Sebabe nganti kaya ngono, lan iku yen nganti diiloni, mangka dikhawatirake bakal nabrak landesan tauhid, keyakinan sing gegayutan karo slamete donya lan akherat kanggo Ummat Islam. Lha kok kudu ngono. Kan wis ana landesan kanggone Ummat Islam.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

Aku nekseni yen ora ana Pangeran (sing disembah kanti bener) kajaba Allah, lan aku nekseni yen Muhammad iku kawulaNe lan UtusaNe Allah.

Kaseksian sing disebut syahadat kuwi lah landesan sing banget nemtokake, yen ta sawiji wong iku Muslim sejati nalikane ngucapake syahadat lan yakin sarta ngleksanaake rangkaiane sangka syahadat iku mung kanggo Allah Ta’ala.

Kosokbaline yen ora, mangka amal-amale muspra ora guna. Sahingga yen landesan iki ditandingi kanti landesan liyane, mulane dikhawatirake bakal mbubrahi. Mulane anane landesan anyar dibawahi dening kepemimpinan Orde Baru kuwi ngemot masalah sing nggebuk batine Ummat Islam sing bener-bener ngeyakini Islam. Mula sangka iku, MUI (Majelis Ulama Indonesia) ya ora wani nun inggih pasrah bongkokan marang landesan “peksan’ sangka penguasa Orde baru kuwi.

Mulane MUI enda kanthi “nganggo landesan PS lan nganggo aqidah Isalam” yaiku Tauhid. Iki amarga perintahe Allah tegas:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

Nyembaha Allah lan aja kowe kabeh nyekuthokake Piyambake karo sewiji apa wae. (QS An-Nisaa’: 36)

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. (QS Al-Maaidah: 72).

Saktemene wong sing nyekuthokake (sewiji-wiji karo) Allah, mangka mesti Allah ngaramake marang deweke surga, lan panggonane yaiku neraka, ora ana kanggo wong-wong aniaya iku sewiji wong sing nulungi babar blas. (QS Al-Maaidah: 72).

Landesan ing ndalem urip iki dadi banget pentinge kanggo wong Islam, sebab semono dahsyate ancemane sangka Allah Ta’ala. Nanging nalika kepentok “pemaksaan” saka pihak penggede, mula Ummat Islam banget krasa tertekan batine.

Giliran landesan siji (yaiku) lima dasar kuwi mau bisa “dipeksaake” akibat sangka dukungane wong-wong sing koyo ngono kuwi mau, mulane babak sak banjure yaiku anane alat pekabaran sing ngiklanake pihak tertemtu yen jarene wis kasil ngegoalake landesan siji lima dasar iku.

Pihak liya sing rumangsa paling nduwe jasa –ing ndalem ngegoalake landesan siji lima dasar— mulane gregeten kanti anane pihak sing ngiklanake kuwi, lan (Pihak liya sing rumangsa paling nduwe jasa) rumangsa dianggep ora ana. Mulane banjur cancut tali wanda cepet-cepet ngatur strategi. Dipanggil lah pentolan-pentolan sangka siji alat pekabaran sing dianggep bisa dipercaya kanggo mbales ngiklanake pihak sing rumangsa paling nduwe jasa ing ndalem ngegoalake landesan siji lima dasar iku.

Tegese, kanggo nglawan suara alat pekabaran sing wis ngiklanake pihak sing jasane dianggep ora sepiroa nanging diunggulake iku mau.

Bener.

Kedadean wawancara siji alat pekabaran karo sang tokoh. Sesuke, dikabarake hasile wawancara iku kanthi bersambung lan dadi berita paling nduwur ing koran, dawane saka kolom siji nganti sanga. Sesuk-sesuke maneh ya isih diterusake sambungane, dipasangi gambar sang tokoh sing kuplukan lan nyengenges.

Ora mung kuwi. Sawise beredar ndina-dina dadi benner nang koran, jebulane banjur muncul uga pakoleh wawancara kuwi dadi buku cilik karo cover gambar sang tokoh sing kuplukan karo nyrengenges kuwi karo latar buri werna ijo. Embuh apa pangarahe, ning wektu iku werna ijo dianggep dadi symbol Islami. Padahal sacara isi, justru durung tentu mangkana.

Kanthi “perang media massa” ing saperlu perebutan “bahwa kamilah sing paling berjasa” ing ndalem menggoalkan asas siji lima dasar kuwi, mula bokmenawa banjur munculnya tokoh nyrengenges kuwi dianggep dadi pemenange. Mula ora mertanggung. Pewawancara kuwi mau terus diajak mlaku-mlaku menyang njaba negeri, karo ngono mulih menyang Jakarta terus wis kudu menyang Senayan Jakarta, kanggo apa? Kanggo ukur kelambi seragam jas nang gedung adhem Senayan Jakarta, mlebu jero jajaran apa sing kerep karan sedulur anggota sing terhormat, terus cepet dilantik. Sementara kuwi sing pewawancara sijine meneh (amarga ngloro jero berwawancara) lan bahkan sing ngerjakake karo memuat hasil wawancara kuwi ing koran malah katone durung oleh begean. Ning akhire diwenehi kapling nang lembaga Islam sing anggotane saka ormas-ormas Islam, bahkan bercokol nang kana nganti nyuwe-suwe nganti embuh kapan. Lan belakangan dibagehi uga dadi anggota sing terhormat nang gedung adhem kesebut.

Ing percaturan fermainan folitik, nalika nggembos kekuwasaan sing wis meksakake asas siji lima dasar kuwi,lan kekuwasaan lengser menyang wakile, mula cepet nggembos uga asas siji lima dasar kesebut.
Apa kalungguhan-kalungguhan sing dipaksaake saka wong-wong kesebut ya melu nggembos?
Ana loro macam. Pihak sing mengklaim jasa kesebut, amarga wis rong periode dadi menteri, mula digenti sing liya, yaiku sekjene. Kuwi sadurunge Soeharto lengser. Ning pihak saka media massa sing diceluk mau nganti saiki isih menikmati limpahan kesebut.
Yen ngono, sabenere dekne kabeh durung tentu mulus ing ndalem “memperjuangkan Islam” walau linggih nang lembaga Islam?
Prakara kuwi mung Allah sing mupu weruh. Lan manusia rak diwenehi kesempatan bahkan dianjurke taubat. Menawa wae kanthi anane sentilan semacam iki dekne kabeh bertaubat, ya Alhamdulillah…

Ning ya aja diarani dadi tukang ngalangi dakwah dong?!
Sapa sing kandha. Iki rak mung takon, apa kowe tau dadi pengalang dakwah sabenere?
Masa’ takon wae ora entuk?

Lha rak sing jenenge demen pepadha Muslim kuwi: sayogyane ngelingake nang kala sakudune ngelingake. Kanthi anane pepelingan mangkene, disamping nunjukake asih demen pepadha Muslim, isih uga ngandung elingan sacara umum, sahengga supaya ngati-ati ing ndalem bertindak. Amarga kabeh kuwi dicatet dening Malaikat tur bakal dihisab/ dietungake karo ditanggung jawabke nang akherat mbesuk. Dadine kaluputan sing kaya kuwi mau ora dibaleni, mulane luwih ati-ati, apalagi kanggo berkolaborasi karo sing sesat-sesat kaya ta: Membela sing sesat karo mensinisi sing bener, muga-muga ora kedadean meneh. Rak ya ngono ta. Apa dene justru malah kongkalikong karo sing sesat-sesat karo nggunaake kelinggihane, upamane, ya kuwi urusan dekne kabeh karo Allah Ta’ala, sing penting wis dielingake! Utawa nganti nganggep wong Budha nang Burma sing mateni Muslimin Rohingya kuwi dekne kabeh sebut mung kasus biyasa-biyasa wae, karo melu cangkem-cangkem sing menafikannya, kuwi uga urusan dekne kabeh karo Allah Ta’ala. Sing penting wis dielingake, nganti mbesuk nang akherat wis ana bukti tekane hujjah nang donya.
Saka amarga kuwi, bahkan dudu demen jenenge, yen ana samubarang sing sakudune dielingake ning dibenke wae. Hawanafsu wae sing malik-walik soal masalah iki. Dadine justru sing kaya tulisan iki mestine sing dilakokake pepadha Muslim  kuwi, yakni tawaashau bil haqqi watawaashau bisshabr.

Kaya dene sing ditegasake ing Al-Qur’an:

وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)

1. demi masa. 
2. satenane manusia kuwi bener-bener ing ndalem ketunan,
3. kajaba wong-wong sing iman lan ngerjakake amal saleh karo nasehat menasehati kareben mentaati kebeneran karo nasehat menasehati kareben ning kesabaran.
 (QS Al-Ashr 1-3).
Bacut terus ngapa nulis-nulis mangkene. apa ora ana kerjan liya apa?

Ora ngono. Iki rak contho sing aji banget. Dadine butuh dielingake, ben dadi piwulang kanggo sapaa, nang endia, karo kapana. ben aja nganti rumangsa awake utawa bahkan ngaku awake/ kelompoknya/ ormasnya berjuang kanggo Islam utawa berda’wah Islam utawa bahkan ngaku da’wahnya lah sing paling bener, padahal embuh sengaja utawa ora justru ngandung unsur dukungan marang kedhaliman. Padahal Allah genah mengharamkan kedhaliman.

Nang samping kuwi Allah wis wanti-wanti ben awake dhewe ora membela wong sing berkhianat .

وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥)

… lan ajaa kowe dadi penantang (wong sing ora salah), amarga (membela) wong-wong sing khianat  (QS An-Nisaa’: 105)

Ummat Islam iki aja nganti diapusi-apusi meneh, atas nama da’wah utawa perjuangan Islam, nanging isi sejatine ngandung unsur  mendukung kedhaliman, karo demi keuntungan awak dhewe utawa keluarga utawa kelompok utawa golongan utawa ormas utawa partai. dudu kanggo Islam. Kuwi sejatine penghalang da’wah Islam, ning klamben Islam.
Nang samping kuwi, dadi elingan penting uga kanggo Ummat Islam nang umumnya, pas seseorang bertaqwa, mula Allahdadekake furqon kanggone.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٢٩)

29. Hai wong-wong sing iman, nek kowe bertaqwa marang Allah, Kami arep menehi marangmu Furqaan[607]. karoKami arep adohake awakmu saka kaluputan-kesalahanmu , karo ngapurani dosa-dosamu karo Allah nduweni karunia sing gedhe. (QS Al-Anfal: 29).
[607] artine: pituduh sing bisa mbedaake antarane sing haq karo sing batil, oleh uga diartekake ing kene dadi pitulungan.

Kanthi furqon saka Allah Ta’ala kuwi nganti si taqwa bisa mbedaake endi da’wah Islam sing murni karo endi sing mendukung kedhaliman. Pas wis weruh mangkono, ning banjur malah melu-melu kelompoknya nganti melu arus mendukung kedhaliman, kuwi tegese furqon pawewehe Allah Ta’ala iku disia-siakan. Saka kono dikuwatirke ilang uga ketaqwaannya. apa ora tuna?
Gejala kuwi mung kari menyisakan wong-wong sing ora wedi penyacate wong-wong sing mencela. utawa yen nganti dukungan marang kedhaliman kuwi nganti nang tingkat murtad, mula Allah bakal nekakake kaum sing iman kanthi sifat-sifat keimanane mawa ora wedi marang celaane wong sing dhemen mencela.

Kaya dene sing wis Allah tegaskan ing Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (56) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (57)  [المائدة : 54 – 57]

54. Hai wong-wong sing iman, Barangsiapa nang antara kowe sing murtad saka agamane, mula mbesuk Allah arep nekakake mubarang kaum sing Allah nyintai dekne kabeh lan dekne kabeh nyintai Piyambake, sing bersikap lemah lembut  marang wong sing mukmin, sing bersikap atos nyang wong-wong kafir, sing berjihad nang dalan Allah, karo sing ora wedi marang celaane wong sing seneng mencela. kuwi karuniane Allah, diwenehake marang sapa sing dikersaake Allah, lan Allah mupu amba (paweweh-Nya), meneh mupu meruhi.
55. satenane walimu mung Allah, Rasul-Nya, karo wong-wong sing iman, sing ngawakake sholat karo menunaikan zakat, seraya dekne kabeh tunduk (marang Allah).
56. Lan barangsiapa njupuk Allah, Rasul-Nya karo wong-wong sing iman dadi waline, mula satenane pamelu (agama) Allah kuwi sing mesti menang.
57. Hai wong-wong sing iman, ajaa kowe njupuk dadi pangarepmu , wong-wong sing nggawe agamamu dadi buah ejekan karo dolanan, (yaiku) nang antara wong-wong sing wis diwenehi kitab sadurungmu , karo wong-wong sing kafir(wong-wong musyrik). Lan  bertakwalah marang Allah nek kowe bener-bener wong-wong sing iman. (QS Al-Maaidah: 54-57).

Ilustrasi: republika.co.id

(Hartono Ahmad Jaiz)

(nahimunkar.com)