ilustrasi

.

Dening Mbah Hartono Ahmad Jaiz

(Ini Bahasa Jawa, disertai Bahasa Indonesia di bagian bawah)

Kebodhoan lan Kesesatan Sajake Diingu/ Kebodohan dan Kesesatan Sepertinya Dipiara

Wong sing duwe ilmu lan arep ittiba’ sunnahe Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam terkadang ana donya iki kesingkang-singkang. Apa maneh yen dheweke iku mung keturunane wong cilik, ora duwe harta alias melarat. Kaya-kaya malah dadi klilipe mata, sak tiba parane ora pati disenengi wong.

Nganti ana ing masjid-masjid sing sejatine dudu panggonan kanggo nggethingi wong wae nasibe sedulur sing sejatine ngerti lmu agama tur malah temindake jejeg iki akeh sing nggethingi. Padahal  ora tau muni. Yen nganti wani umbal utawa luwih maneh wani mbantah, mesthi bakal dikeroyok rame-rame.

Apa sebabe?

Sebabe, sing  padha nggethingi kuwi wong-wong ora faham agama alias bodho. Yaiku wong sing aktif adzan, terus pujian (iki ora ana tuntunane tapi  malah golak-galok nganggo speaker) lan sak piturute ana ing masjid-masjid iku biasane wong bodho, ora ngerti dhodhok selehe bab Islam kanthi tertib. Tapi  dheweke sregep nyang mesjid tur ahli ibadah, bisa uga marga diangkat dadi marbot masjid.  Terus jamaahe ing masjid iku ya akeh sing ora faham bab agama, dadi sing penting wis biasa dilakoni wong ana ing masjid ya kuwi sing bener. Lha imame biasane faham bab Islam, malah bisa ngaji kitab gundhul barang. Tapi  imam masjid iku durung karuan gelem ngandhani jamaahe, endi sing kudu ditindaake lan endi sing ora. Sing penting wis awit biyen ana sing nglakoni ya diterusake wae.

Wong sing ngerti agama ing mesjid sing anake wong cilik tur mlarat iku nganti meh ora tau shalat ana ing mburine imam, kudu ana ing pinggir. Amarga dheweke yen ana mburi imam, ngerti-ngerti lagi khusyu’-khusyu’e dzikir sawise shalat, ujug-ujug kejudhag malah bisa keterjang barisan mubeng-mubeng salaman. Mesthi wae yen ora melu salam-salaman dipenthelengi wong akeh, malah bisa-bisa diomeli ora karuan. Padahal  salaman mubeng-mubeng sawise shalat berjamaah iku ya ora ana tuntunane. Tapi  yen nganti bocah sing ngerti agama, anake wong cilik tur mlarat iki wani umbal, mungkin malah ora diolehi maneh teka menyang mesjid iku.

Ngapa kok kaya ngono?

 Ya iku marga kahanan iki akeh-akehe padha bodhone, antarane jamaah masjid lan marbot, plus imam sing mungkin ngerti tapi  malah ngiloni wong bodho-bodho. Akibate, wong sing ngerti agama, kepengin jejeg ittiba’ dhawuhe Nabi Muhammad shallalahu ‘alaihi wa sallam malah kesingkang-singkang, apa maneh mung anake wong cilik tur mlarat.

Kaya mengkono iku kedadean awit ndesa kluthuk nganti kutha gedhe malahan nganti ibukota sisan. Sujune ora nganti Masjidil Haram Makkah lan Madinah.

Sajake kebodhohan iki malah diingu, diurip-urip. Ora mung ing masjid-masjid, nanging ana ormas gedhe sing pancen ngurip-urip kahanan sing jane ora pati cocok karo Islam nanging dilakoni wong Islam, terus dilestareake. Kanggo apa? Ngakune ya kanggo kebecikan. Lha kebecikan kok rujukane lakone wong, dudu Islam. Ya kuwi sejatine wis kuwalik. Mulane terkadang sing diwajibake dening Islam utawa dipentingake, malah ora patio dilakoni tenanan. Kosok baline, sing ora diperentahake malah dipentingake banget. Contone shalat berjamaah iku penting ing Islam, nanging durung mesti dipentingake. Nanging yen tahlilan slametan wong mati (padahal iku ora ana tuntunane ing Islam) malah kompak kaya-kaya sing jeneng berjamaah kuwi ya iki. Lha dadine, kaya ngene iki wong-wong bodho malah diingu ben tetep ora ngerti endi sing sejatine kudu dipentingake. Lha sing pinter malah keblinger yaiku ngingu kahanan sing kaya ngene iki. Ora gelem ngrobah ben dadi bener, nanging malah ngurip-urip tur nggedheake. Apa ora kojur yen kaya ngene iku.

Padahal  dhek zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu wae wong bodho sing ahli ibadah kuwi wis njengkelake banget. Terus wong pinter nanging keblinger iku ya wis njengkelake. Nganti Ali ngarani yen iku ndadekake boyoke semplok. Kandhane Ali,

قال علي رضي اللّه عنه : قصم ظهري رجلان : عالم متهتك وجاهل متنسك.

Ndadekake semplok boyokku wong loro (iki): wong alim sing nyimpang lan wong bodho sing ahli ibadah. (Ibnu Qudamah Al-Maqisi w 689H, Mukhtashar Minhajul Qashidin halaman 23).

  Bayangna, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu iku kan khalifah, pemimpin agama lan Negara tur dheweke iku alim agama amarga shahabat Nabi shallalahu ‘alaihi wasallam, iku wae dheweke rumangsa jengkel ngadhepi menungsa loro iku:  wong alim sing nyimpang lan wong bodho sing ahli ibadah. Kamongko wong bodho durung akeh lan ora diingu supaya tetep bodho. Lan wong pinter sing keblinger ya durung akeh, tur ora diingu dening pemerintahan Islam. Beda karo sing ora gelem nganggo pernatan Islam, kaya-kayane malah rong jenis menungsa sing njengkelake pemimpin Islam sejati iku malah diingu, tur bareng-bareng karo ormas sing ngaku Islam. Kojur tenan!

Luwih kojur maneh, ora mung ngingu wong pinter sing kebliner, nanging malah nyiapake bibit-bibit supaya dadi wong pinter keblinger. Nganti puluhan tahun nyekolahake dosen-dosen IAIN, UIN, STAIN dan sepadhane yaiku perguruan tinggi Islam sak Negara iki supaya sinau agama Islam nyang negeri-negeri kafir barat. Lha kuwi rak kaya dene wong sekolah ben bisa faham tatacarane nyembelih sapi supaya hasile halal, nanging sekolahe nyang perusahaan daging babi. Lha mengko yen mulih rak ya paling kurang nganggep ora apa-apa daging sapi dicampur babi. Utawa malah kabeh kuwi embuh sapi apa babi kabeh halal. Ya hasile, dadi wong-wong aneh, pendapate nganti nganggep saka agama apa wae ya bakal mlebu suarga. (Nganggep kabeh wong bakal mlebu suwarga) Kuwi luwih elek timbang ngalalake kabeh daging mbuh sapi mbuh babi. Amargo sing dibatalake mung bab haram. Lha yen nganggep kabeh wong bakal mlebu suwarga kuwi mbatalake kabeh isi Qur’an lan kabeh isi Hadits. Dibatalake kabeh. Apa ora kurangajar tenan kuwi.

Mulane yen arep ngerti ngendi wae nggone wong-wong keblinger, ya kari ndelok nggon perguruan-perguruan tinggi Islam. mblader pokoke, nek nggur golek wong pinter kebliner. Lha wong ora mung diingu nanging dipersiapake tenanan. Mulane nganti ana buku ditulis dening Hartono Ahmad Jaiz, judule Ada Pemurtadan di IAIN.

Terus ngingu wong-wong keblinger iku kanggo apa?

Ya kanggo memurtadake wong Islam iki, ben ora iman maneh. Ben ngakoni yen menungsa iki kabeh bakal mlebu suarga, senajan dadi penyeru ajaran syetan. Ya itulah puncak ajaran syetan, sing jeneng pluralism agama, inklusifisme, liberaisme, lan multikulturalisme sing digembar-gemborake dening para antek syetan.

Kuwi sing dicetak ana tingkat akademis. Lha ing kampong-kampung wis ana sing “bertugas” supaya mbengkokake Islam iki kanthi rata ing masyarakat. Supaya Islam iki ora bisa jejeg. Yen Islam iki jejeg ing masyarakat, mengko dikhawatirake, antek-antek syetan ora oleh pangan.

Lha kepriye maneh zaman saiki sing kaya dialami bocah sing ngerti agama Tapi  anake wong cilik tur mlarat kuwi mau. Apa ora ngenes? Padahal  zaman saiki wong bodho kuwi luwih akeh, tur wong pinter sing keblinger kuwi ya luwih akeh. Lha kepriye, wong sing pinter-pinter ana ing organisasi tertemtu malah padha rapat terus mutusake yen lokalisasi pelonthean/ pelacuran iku oleh marga ana dhasare, marga legal, dadi akitivitase (zina) para lonthe ing panggonan pleonthean kuwi ora kena diganggu gugat marga resmi. Terus wong alim liyane sing gedhe uga malah padha nganaake upacara natalane wong Kristen, terus partai PKB malah nganaake upacara perayaan tahun baru Cina sing agamane kemusyrikan Kong Hu Chu, malah olehe nganaake perayaan partaine wong NU iku ana ing kantor pusate PKB. Dadi perayaan agama kemusyrikan, tapi  diselenggaraake dening partaine wong NU yaiku PKB tur ana kantor pusate PKB.  Iku ora cocok babar blas karo ayat-ayate Allah Ta’ala.

Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim  dan orang-orang yang beriman kepadanya:

] قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ[

“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: “Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran) mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya: “Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah”. (Ibrahim berkata): “Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali,” (al-Mumtahanah: 4)

Wong-wong pinter liyane nganti titele professor doctor tur dadi guru besar ana ing perguruan tinggi Islam malah padha ngrusak agama kanthi nyebarake keyakinan batil, yaiku nganggep wong-wong agama liyane Islam alias kafir iku ya bakal mlebu suarga. Padahal  Allah wis ngendika:

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ } [البينة: 6]

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.” (QS Al-Bayyinah/ 98 : 6).

Dalam Shahih Muslim diriwayatkan bahwa rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

{ وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاَلَّذِي أُرْسِلْت بِهِ إلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ }

“Demi Dzat yang jiwaku ada  di tanganNya, tidak ada seorangpun dari umat manusia yang mendengar kerasulanku, baik ia seorang Yahudi maupun Nasrani lalu mati dalam keadaan belum beriman kepada ajaran yang kubawa melainkan ia pasti termasuk penduduk Neraka.”  (HR Muslim).

 Iku tuntunane Allah lan Rasule shallallahu ‘alaihi wa sallam wis jelas, sak liyane wong Islam iku mesthi bakal dadi penghuni neraka selama-lamanya, ora mung mlebu neraka, tapi  penduduk tetep neraka sak jeg jumbleg. Lha kok wani-wanine wong ngaku Islam tur titele professor doktor tur mulang ana ing perguruan tinggi Islam malah nyebarake faham kemusyrikan anyar sing diarani Sepilis (sekulerisme, pluralism agama lan liberalism) ditambahi maneh inklusivisme lan multikulturalisme. Kabeh kuwi sejatine mung ajaran kemusyrikan anyar sing dijejelake marang wong Islam. Mulane kudu ngati-ati, aja nganti kepelut marang kemusyrikan anyar kanthi jeneng-jeneng utawa istilah-istilah liya sahengga wong Islam ora ngerti yen iku sejatine kemusyrikan anyar.

Taksih dipun tambahi, lebet kawontenan pemurtadan uga penyesatan punika, datheng ugi agami syiah ingkang gadhahi dendam dhateng Islam ngantos dugi embun-embunan. Ngantos negeri syiah ing Iran resmi ngawisi entenipun masjid-masjid ahlussunnah utawi sunni. Lihat Video Republik Iran Resmi ngawisi pendirian Masjid Sunni ing Teheran http//wwwnahimunkarcom/video-republik-iran-resmi-ngawis-pambadanan-masjid-sunni-ing-teheran/

Kanthi penggalangan uga intensifikasi kader-kader pemurtadan uga penyesatan ing Indonesia sampun mateng, mila mlebetipun syiah pembenci Islam punika disambut sae dening para antek kafirin punika, sae ingkang lenggah ing ormas-ormas Islam, perguruan tinggi Islam lan ing sembarang panggenan, sae resmi utawi mboten. Bahkan ing MUI ingkang ngrupikaken ajang kempalan ulama pun piyambake sedaya lenggah utawi mlebet. Apalagi ing partai-partai langkung-langkung ingkang sekuler. ing pemilu 2014, caleg ingkang non Muslim dipun kabaraken 871 tiyang, paling kathah ing PDIP. Partai beratribut werni abrit berlogo sirah banteng niki calegnya ingkang Islam dipun kabaraken yaiku kebanyakan saking sepilis (sekuler, pluralis agami, uga liberal alias kemusyrikan enggal punika wau) uga syiah. 183 caleg PDIP non muslim, caleg muslim kathah saking JIL uga syiah, miturut voaislam.com.

Lha saiki yen kaya bocah anake wong cilik tur mlarat mau ana ndesane utawa kampunge wis dipepetake dening wong bodho-bodho ana ing masjid-masjid lan lingkungane, terus yen kuliah ana ing perguruan tinggi Islam ya dicekoki faham kemusyrikan baru dening guru-guru/ dosen utawa malah guru besare, terus apa ora semplok tenan boyoke.

Ya kaya ngono iku kira-kira jaman sing wis wiwit ana tandha tandha yen nggegem agama kanthi teguh kuwi kaya dene nggegem mawa geni, bara api.

Yen nganti wong sing kaya bocah iki mau malah akhire melu-melu wong akeh lan melu guru besar sing keblinger mau, mula dadine malah padha bodhone. Mulane kudu nyadhari, pancen kebodhohan lan kesesatan iku sangat berbahaya. Yen iku disandang uwong, yaiku wis ana contone. Pinter tapi  keblinger yaiku Yahudi, bodho tur sesat yaiku Nasani. Mulane saben shalat diwajibake ndo’a supaya dihindarake saka dalane wong Yahudi lan Nasrani, yaiku mesthi maca al-fatihah sing ujung ayate:

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)

6. Tunjukilah kami jalan yang lurus,

[صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (٧)

7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. (QS Al-Fatihah: 6-7).

 Dalam kitab Tafsir Jalalain yang biasa diajarkan di pesanren-pesantren NU, lafal maghdub itu adalah orang-orang Yahudi, dan dhaalliin itu orang-orang Nasrani. Ini teksnya:

“غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ” وَهُمْ الْيَهُود “وَلَا” وَغَيْر “الضَّالِّينَ” وَهُمْ النَّصَارَى

bukan (jalan) mereka yang dimurkai – yaitu orang-orang Yahudi– dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat—yaitu orang-orang Nasrani.  (Tafsir Jalalain QS Al-Fatihah: 7).

Al-Qur’an wis nuntun lan ngelengake banget, kaya ngono. Tapi   jebulane ana endi-endi nggon, saiki gejala sing akeh iku ya padha ngiloni dalane Yahudi lan Nasrani, kaya sing wis dibahas iki mau. Yaiku pinter Tapi  keblinger lan bodho tur sesat. Mulane mangga kita padha ngati-ati, sinau tenan, lan nyuwun marang Allah Ta’ala Ingkang Maha Paring Kanugrahan Hidayah lan Taufiq, supaya kalis saking sembarang kebodhohan lan kesesatan. Amiin ya Rabbal ‘alamiin.

Jakarta, Kamis 14 Rabi’ul Akhir 1435H/ 13 Februari 2014.

===============

Bahasa Indonesia

Pembodohan, Penyesatan, dan Pemurtadan di Indonesia Disengaja?

Kebodohan dan Kesesatan Sepertinya Dipiara

Orang yang punya ilmu dan akan ittiba’ sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihiwa sallam terkadang di dunia ini terdepak-depak. Apa lagi kalau dia itu hanya keturunan orang kecil, tidak punya harta alias melarat. Seakan-akan malah jadi klilip mata, ke sana sini tidak begitu disenangi orang. 
Sampai ada di masjid-masjid yang sejatinya bukan tempat untuk membenci orang saja nasib saudara yang sejatinya mengerti ilmu agama dan perilakunya lurus ini justru banyak orang yang membencinya. Padahal dia tidak pernah ngomong. Kalau sampai dia berani umbal/ bicara atau lebih lagi berani membantah, mesti akan dikeroyok ramai-ramai.

Apa sebab? 
Sebab, mereka yang sama membencinya itu adalah orang-orang bodoh.  Orang yang aktif adzan kemudian melantunkan pujian (ini tidak ada tuntunannya tapi justru disuarakan dengan lantang golak-galok memakai speaker) dan semacamnya di masjid-masjid itu biasanya orang bodoh, tidak mengerti duduk soal bab Islam dengan tertib. Tapi dia rajin ke mesjid lagi pula ahli ibadah, dapat juga sebab diangkat jadi marbot masjid. terus jamaah di masjid itu ya banyak yang tidak faham bab agama, jadi yang penting sudah biasa dijalankan orang di masjid ya itu yang dianggap benar. Lha imam masjidnya, biasanya dia faham bab Islam, malah dapat membaca Alquran, bahkan kitab gundul segala. Tapi  imam masjid itu belum tentu mau memberi tahu jamaahnya, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. yang penting sudah sejak dahulu ada yang melaksanakan ya diteruskan saja. 
Orang yang mengerti agama di mesjid itu yang ternyata anak orang kecil lagi pula melarat itu sampai tidak pernah shalat ada di belakang imam, harus ada di pinggir. karena dia kalau di belakang imam, maka sedang khusyu’-khusyu’nya dzikir sesudah shalat, tahu-tahu tersingkir malah dapat keterjang barisan mutar-mutar bersalaman. Mesti saja kalau tidak ikut salam-salaman maka dipelototi orang banyak, malah boleh jadi diomeli tidak keruan. Padahal  bersalaman mutar-mutar sesudah shalat berjamaah itu ya tidak ada tuntunannya.Tapi  kalau sampai anak yang mengerti agama, anaknya orang kecil lagi melarat ini berani umbal/ bicara, mungkin malah tidak dibolehkan lagi datang ke mesjid itu.

Kenapa Kok seperti itu? 
Ya Itu sebab mereka orang-orang bodoh, antara jamaah masjid dan marbot, plus imam yang mungkin mengerti tapi  malah bercerminkan pada orang bodoh-bodoh. Akibatnya, orang yang mengerti agama, kepengin tegak ittiba’ dhawuh/ perintah Nabi Muhammad shallalahu ‘alaihi wa sallam malah kesingkang-singkang/ terdepak-depak, apa lagi hanya anaknya orang kecil lagi pula melarat. 
Seperti  itu terjadi dari desa pelosok sampai kota besar malahan sampai ibukota sekalian.  Untungnya, tidak sampai Masjidil Haram Makkah dan Madinah.

Sepertinya kebodhohan ini malah dipelihara, dihidup-hidupkan. Tidak hanya di masjid-masjid, tapi  ada  ormas besar yang memang menjaga tetap hidup suasana yang sebenarnya  tidak begitu cocok dengan Islam tapi  dijalankan orang Islam, terus dilestarikan. Dipakai untuk apa? Mengakunya ya dipakai untuk kebaikan.Lha kebaikan kok rujukannya lakon orang, bukan Islam. ya itu sejatinya sudah terbalik. Makanya terkadang yang diwajibkan oleh  Islam atau dipentingkan, malah tidak begitu dijalankan dengan bersungguh-sungguh. Sebaliknya, yang tidak diperintahkan malah sangat dipentingkan. Contohnya shalat berjamaah itu penting di  Islam, tapi  belum tentu mereka pentingkan.Tapi  kalau tahlilan selamatan orang mati (padahal itu tidak ada tuntunannya di  Islam) malah  kompak seakan-akan yang nama berjamaah itu ya ini. Lha jadinya ya seperti ini, orang-orang bodoh malah dipelihara biar tetep tidak mengerti mana yang sejatinya harus dipentingkan.Lha yang pintar tapi  keblinger malah memelihara suasana yang seperti ini. Tidak Mau merubah biar jadi benar, tapi  malah menjaga agar tetap hidup dan membesarkan (keadaan yang terbalik itu). apa tidak kojur/ celaka kalau seperti ini. 
Padahal ketika zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu saja orang bodoh yang ahli ibadah itu sudah sangat menjengkelkan. terus orang pintar tapi keblinger itu ya sudah menjengkelkan pula. sampai Ali menyebut kalau itu menjadikan boyoknya (pinggangnya) semplok. bilangnya Ali,

قال علي رضي اللّه عنه : قصم ظهري رجلان : عالم متهتك وجاهل متنسك.

Menjadikan patah punggungku dua orang (ini): Orang alim yang menyimpang dan orang bodoh yang ahli ibadah. (Ibnu Qudamah Al-Maqisi w 689H, Mukhtashar Minhajul Qashidin halaman 23).

Bayangkan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu itu kan khalifah, pemimpin agama dan Negara, dan dia itu alim agama karena shahabat Nabi shallalahu‘alaihi wasallam, itu saja dia merasa jengkel menghadapi menungsa dua itu:orang alim yang nyimpang dan orang bodho yang ahli ibadah. Padahal orang bodoh belum banyak dan tidak dipelihara supaya tetep bodoh. Dan orang pintar yang keblinger ya belum banyak, dan tidak dipelihara oleh pemerintahan Islam. Berbeda dengan yang tidak mau memakai pernatan Islam, sepertinya malah dua jenis menungsa (bodho tapi ahli ibadah, dan pintar tapi keblinger)  yang menjengkelkan pemimpin Islam sejati itu malah dipelihara, dan bersama-sama dengan ormas yang mengaku Islam. Kojur sungguh (celaka betul)! 
Lebih kojur lagi, tidak hanya memelihara orang pintar yang keblinger, tapi malah  menyiapkan bibit-bibit supaya jadi orang pintar keblinger. Sampai puluhan tahun nyekolahkan dosen-dosen IAIN, UIN, STAIN dan sebagainya adalah perguruan tinggi Islam se negara ini supaya belajar agama Islam ke negeri-negeri kafir barat. Lha itu kan seperti  orang sekolah biar dapat faham tatacara nyembelih sapi supaya hasilnya halal, tapi  sekolahnya ke perusahaan daging babi. Lha nanti kalau pulang kan ya paling kurang menganggap tidak apa-apa daging sapi dicampur babi. atau malah semua itu entah sapi apa babi semua halal. Ya hasilnya, jadi orang-orang aneh,pendapatnya sampai menganggap dari agama apa saja ya akan masuk surga.(menganggap semua orang akan masuk surga) itu lebih jelek ketimbang menghalalkan semua daging entah sapi entah babi. karena yang dibatalkan hanya bab haram. Lha kalau menganggap semua orang akan masuk surga itu membatalkan semua isi Qur’an dan semua isi Hadits. Dibatalkan semua. apa tidak kurang ajar sungguh itu. 
Makanya kalau akan mengerti mana saja berkeliarannya orang-orang keblinger, ya tinggal melihat ke perguruan-perguruan tinggi Islam. Mblader pokoke, jika hanya cari orang pintar keblinger. Lha orang tidak hanya dipelihara tapi  dipersiapkan bersungguh-sungguh. makanya sampai ada buku ditulis oleh  Hartono Ahmad Jaiz, berjudul Ada Pemurtadan di IAIN.
Terus, memelihara orang-orang keblinger itu dipakai untuk apa? 
Ya Dipakai untuk memurtadkan orang Islam ini, biar tidak iman lagi. biar meyakini kalau menungsa ini semua akan masuk surga, biarpun jadi penyeru ajaran syetan. Ya Itulah puncak ajaran syetan, yang nama pluralism agama,inklusifisme, liberaisme, dan multikulturalisme yang digembar-gemborkan oleh para antek syetan. Itu yang dicetak di tingkat akademis. Lha yang di kampong-kampung sudah ada yang “bertugas” supaya membengkokkan Islam ini agar merata (bengkoknya) di masyarakat. Supaya Islam ini tidak dapat tegak. Kalau Islam ini tegak di masyarakat, nanti dikhawatirkan, antek-antek syetan tidak dapat makan. 

Bayangkan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu itu kan khalifah, pemimpin agama dan negara lagi pula dia itu alim agama karena dia adalah shahabat Nabi shallalahu‘alaihi wasallam, itu saja dia merasa jengkel menghadapi menungsa dua itu: orang alim yang nyimpang dan orang bodoh yang ahli ibadah. 
Lha bagaimana lagi zaman sekarang yang seperti dialami anak yang mengerti agama tapi dia itu anaknya orang kecil lagi melarat itu tadi. Apa tidak ngenes/ menyedihkan? Padahal  zaman sekarang orang bodoh itu lebih banyak, lagi pula orang pintar yang keblinger itu ya lebih banyak. Lha bagaimana, orang yang pintar-pintar ada di organisasi tertentu malah mereka rapat terus memutuskan hukum, bahwa lokalisasi perlontean/ pelacuran itu boleh sebab ada dasarnya, sebab legal, jadi akitivitasnya (zina) para lonte di tempat perlontean itu tidak boleh diganggu gugat sebab resmi. Terus orang alim lainnya yang gede juga malah sama mengadakan upacara natalan Kristen, terus partai PKB malah mengadakan upacara perayaan tahun baru Cina yang agamanya kemusyrikan Kong Hu Chu, malah penyelenggaraan perayaan oleh partainya orang NU itu ada di kantor pusat PKB. Jadi Perayaan agama kemusyrikan, tapi diselenggarakan oleh partainya orang NU yakni PKB lagi pula ada di kantor pusat PKB. Itu tidak cocok babar blas (sama sekali) dengan ayat-ayat Allah Ta’ala. 
Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman kepadanya:

] قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ[

“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: “Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran) mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya: “Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah”. (Ibrahim berkata): “Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali,” (al-Mumtahanah: 4)

Orang-orang pintar lainnya sampai titelnya professor doctor bahkan jadi guru besar di perguruan tinggi Islam malah merusak agama dengan menyebarkan keyakinan batil. Mereka menganggap orang-orang agama selain Islam alias kafir itu ya akan masuk surga. Padahal  Allah sudah berfirman:

 {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ } [البينة: 6]

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.” (QS Al-Bayyinah/ 98 : 6).

Dalam Shahih Muslim diriwayatkan bahwa rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

{ وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاَلَّذِي أُرْسِلْت بِهِ إلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ }

“Demi Dzat yang jiwaku ada di tanganNya, tidak ada seorangpun dari umat manusia yang mendengar kerasulanku, baik ia seorang Yahudi maupun Nasrani lalu mati dalam keadaan belum beriman kepada ajaran yang kubawa melainkan ia pasti termasuk penduduk Neraka.” (HR Muslim).

Itu tuntunan Allah dan RasulNya shallallahu ‘alaihi wa sallam sudah jelas,  selain orang Islam itu mesti akan jadi penghuni neraka selama-lamanya, tidak hanya masuk neraka, tapi  penduduk tetap neraka sak jeg jumbleg/ selama-lamanya. Lha kok berani-beraninya orang mengaku Islam dan bahkan titelnya professor doktor lagi pula mengajar Di Perguruan Tinggi Islam malah menyebarkan faham kemusyrikan baru yang sering disebut orang dengan Sepilis (sekulerisme, pluralisme agama dan liberalisme) ditambahi lagi inklusivisme dan multikulturalisme. Semua itu sejatinya hanya ajaran kemusyrikan baru yang dicekokkan kepada orang Islam. Makanya harus berhati-hati, Jangan sampai terseret kepada kemusyrikan baru dengan nama-nama atau istilah-istilah lain, sehingga orang Islam tidak mengerti kalau itu sejatinya kemusyrikan baru.

Masih ditambah lagi, dalam keadaan pemurtadan dan penyesatan seperti itu, datanglah agama syiah yang bermuatan dendam kepada Islam sampai ke ubun-ubun. Hingga negeri syiah di Iran resmi melarang adanya masjid-masjid ahlussunnah atau sunni. LihatVideo Republik Iran Resmi Melarang Pendirian Masjid Sunni di Teheran https://www.nahimunkar.org/video-republik-iran-resmi-melarang-pendirian-masjid-sunni-di-teheran/

Karena penggalangan dan intensifikasi kader-kader pemurtadan dan penyesatan di Indonesia telah matang, maka masuknya syiah pembenci Islam itu disambut baik oleh para antek kafirin itu, baik yang duduk di ormas-ormas Islam, perguruan tinggi Islam maupun di sembarang tempat, baik resmi maupun tidak. Bahkan di MUI yang merupakan wadah kumpulan ulama pun mereka duduk atau masuk. Apalagi di partai-partai lebih-lebih yang sekuler. Pada pemilu 2014, caleg yang non Muslim dikabarkan 871 orang, terbanyak di PDIP. Partai beratribut warna merah berlogo kepala banteng ini calegnya yang Islam dikabarkan adalah kebanyakan dari sepilis (sekuler, pluralis agama, dan liberal alias kemusyrikan baru itu tadi) dan syiah. 183 caleg PDIP non muslim, caleg muslim banyak dari JIL dan syiah, tulis voaislam.com.

                                                                             
Lha sekarang kalau seperti anaknya orang kecil lagi melarat tadi ketika di desanya atau kampungnya sudah dipepetkan oleh orang bodoh-bodoh di masjid-masjid dan lingkungannya, terus kalau kuliah  di perguruan tinggi Islam ya dicekoki faham kemusyrikan baru oleh guru-guru/dosen atau bahkan guru besarnya, terus apa tidak semplok/ sakit sungguh boyoknya. 
Ya seperti begitu itu kira-kira jaman yang sudah mulai ada tanda tanda kalau memegangi agama dengan teguh itu seperti menggenggam bara api. 
Kalau sampai orang yang seperti anak ini tadi malah akhirnya ikut-ikutan orang banyak dan ikut guru besar yang keblinger tadi, maka jadilah sama bodohnya. Makanya harus menyadari, pancen/ memang kebodohan dan kesesatan itu sangat berbahaya. Kalau itu disandang orang, adalah sudah ada contohnya. Pintar tapi  keblinger adalah Yahudi, bodoh lagi sesat adalah Nasrani. Makanya tiap shalat diwajibkan berdo’a supaya dihindarkan dari jalan orang Yahudi dan Nasrani, yaitu mesti membaca al-fatihah yang ujung ayatnya:

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)

 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus,

 [صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (٧)

 7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. (QS Al-Fatihah: 6-7).

Dalam kitab Tafsir Jalalain yang biasa diajarkan di pesanren-pesantren NU, lafal maghdub itu adalah orang-orang Yahudi, dan dhaalliin itu orang-orang Nasrani. Ini teksnya:

“غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ” وَهُمْ الْيَهُود “وَلَا” وَغَيْر “الضَّالِّينَ” وَهُمْ النَّصَارَى

bukan (jalan) mereka yang dimurkai – yaitu orang-orang Yahudi– dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat—yaitu orang-orang Nasrani. (Tafsir Jalalain QS Al-Fatihah: 7).

Al-Quran sudah menuntun seperti itu.Tapi   sekarang gejala yang banyak justru mereka bercermin pada jalannya Yahudi dan Nasrani, seperti yang sudah dibahas ini tadi. Yakni pintar tapi  keblinger dan bodoh lagi sesat. Makanya marilah kita sama berhati-hati, belajar sungguh, dan memohon kepada AllahTa’ala Yang Maha Memberi Kanugrahan Hidayah dan Taufiq, supaya selamat dari sembarang kebodohan dan kesesatan. Amiin ya Rabbal ‘alamiin.

Hartono Ahmad Jaiz. Jakarta, Kamis 14 Rabi’ul akhir 1435H/ 13 Februari 2014.

(nahimunkar.com)