Judul:Pengantar Studi Ilmu Hadits

Penulis: Syaikh Manna

Kategori: Referensi Hadits

Isi: 208 hlm

Harga: Rp 40.000,00

Penerbit: Pustaka Al-Kautsar, Jakarta

Pengantar Studi Ilmu Hadits

Buku yang membahaskan seputar asas-asas penting pengetahuan ilmu-ilmu hadits, kedudukannya, pengertiannya, pembukuan hadits-hadits Nabi, perkembangannya, dan persoalan yang berkaitan dengannya. Ini adalah seperti ilmu rawi/rijal, sanad, al-Jarhu wa at-Ta’dil, Gharib al-Hadits, ilmu ‘illal, Mukhtlaf hadits, musthalah al-hadits, istilah-istilah dalam ilmu hadits, penerimaan hadits, ilmu takhrij, dan segala yang berkaitan dengannya.

Buku yang mampu membantu kita dalam mengenal dan memahami sesuatu hadits itu sampai dengan kedudukan tertentu seperti sahih, hasan, dha’if (lemah), atau maudhu’ (palsu). Boleh digunakan sebagai hujah atau sebaliknya untuk menolak hadts yang lemah (dha’if) apalagi palsu(maudhu’). Tidak sembarang apa yang disandarkan kepada Nabi itu terus boleh diterima tanpa pakai penelitian./ http://kautsar.co.id

(nahimunkar.com)