Ilurstrasi : abufawaz.wordpress.com


“Amalan hamba itu ada 4 macam. Yang diterima cuma satu.” [Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam “I’lam al-Muwaqqi’in an Rabb al-Alamin”, jilid 2, hal. 435, cetakan Dar Ibn al-Jauzy Saudi Arabia, tahqiq Syaikh Masyhur]

Penjelasan ringkas:

Amalan hamba itu cuma berkisar 4 macam:

[1] Batinnya ikhlas, zahirnya ittiba’ (sesuai petunjuk Islam)
[2] Batinnya ikhlas, zahirnya tidak ittiba’ (condong ke bid’ah)
[3] Batinnya syirik (tidak ikhlas), zahirnya ittiba’
[4] Batinnya syirik, zahirnya tidak ittiba’ (condong ke bid’ah)

Yang diterima cuma yang nomor pertama.

Sample yang simple:

[1] Shalat malam secara ikhlas, dan sesuai dengan bagaimana Rasulullah shalat.
[2] Shalat Maghrib secara ikhlas, tapi tidak membaca al-Fatihah.
[3] Berpenampilan seperti orang yang mengikuti jejak salaf, tapi lebih condong agar dagangannya laris di lapak-lapak luar kajian Tabligh Akbar semata, atau demi identitas dan pengakuan belaka.
[4] Sowan ke dukun, minta dibekali dan diisi.

Cukup sekian. Hafizhakumullah.

Hasan Al-Jaizy Al-Jaizy

(nahimunkar.com)

(Dibaca 540 kali, 1 untuk hari ini)