Yaa, bulan dimana al-Qur-an diturunkan, dibaca dan dipelajari (di tadaburi) oleh kaum muslimin dari bulan-bulan lainnya.

Allah سبحانه و تعالىٰ berfirman :

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan; bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur-an.” (QS. Al-Baqarah [2] : 185)

Allah تبارك و‏تعالىٰ berfirman :

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur-an) pada malam kemuliaan.” (QS. Al-Qadar [] : 1)

Hal ini juga dipertegas oleh perbuatan Rasulullah sendiri, bahwasanya apabila bulan Ramadhan tiba maka beliau mengkhatamkan al-Qur-an bersama Jibril عليه السلام.

Dari ‘Abdullah bin ‘Abbas رضي الله تعالىٰ عنهما berkata,

“Nabi adalah orang yang paling gemar memberi (bersedekah). Dan semangat beliau dalam bersedekah lebih bertambah ketika bulan Ramadhan; tatkala itu Jibril عليه السلام menemui beliau. Jibril menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadhan. Jibril عليه السلام mengajarkan al-Qur-an kala itu. Rasulullah adalah orang yang paling bersemangat dalam melakukan kebaikan seperti angin yang berhembus.” (Shahiih, HR. Al-Bukhari, no. 3554, dan Muslim, no. 2307)

Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin رحمه الله تعالىٰ pernah ditanya :

“Apakah orang yang berpuasa wajib mengkhatamkan al-Qur-an pada bulan Ramadhan?”

Beliau رحمه الله تعالىٰ menjawab :

“Orang yang berpuasa Ramadhan tidak wajib mengkhatamkan al-Qur-an pada bulan Ramadhan. Akan tetapi, sudah sepatutnya (sebaiknya) setiap muslim memperbanyak membaca al-Qur-an selama bulan Ramadhan. Hal ini merupakan sunnah (ajaran) dari Rasulullah . Setiap bulan Ramadhan, Nabi biasa saling mengkaji (mempelajari) al-Qur-an bersama Jibril عليه السلام.”

(Majmuu’ Fataawaa Ibnu ‘Utsaimin, XX/516)

Maka, sungguh merugi orang-orang yang melalaikan al-Qur-an di bulan Ramadhan.

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr رضي الله تعالىٰ عنهما, ia berkata, Rasulullah bersabda,
“Puasa dan al-Qur-an akan memberi syafa’at kepada seorang hamba pada hari Kiamat. Puasa akan berkata, ‘Wahai Rabbku, aku telah menghalanginya dari makanan dan syahwat pada siang hari. Maka perkenankanlah aku untuk memberi syafa’at kepadanya.’

Sedangkan al-Qur-an berkata,

‘Aku telah menghalangi dari tidur di malam hari. Maka perkenankanlah aku untuk memberi syafa’at kepadanya.’

Kemudian Nabi bersabda,

“Maka keduanya pun diperkenankan memberi syafa’at.'”

(Hasan, HR. Ahmad, II/174, no. 6589, 6626, al-Hakim, I/554, an-Nasaa-i, IV/130, dan Abu Nu’aim, VIII/161, Shahiihul Jaami’ish Shaghiir, no. 3882, Shahih at-Targhiib wat Tarhiib, no. 984, Tamamul Minnah, hal. 394 – 395)

Baca dan tadaburilah al-Qur-an, karena kelak kedudukanmu di akhirat terletak pada akhir ayat yang engkau baca…

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr رضي الله تعالىٰ عنهما, ia berkata, Rasulullah bersabda, “Akan dikatakan kepada orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan al-Qur-an :

‘Baca dan naiklah, bacalah dengan perlahan-lahan sebagaimana engkau membacanya di dunia; karena sesungguhnya derajatmu berada pada akhir ayat yang engkau baca.”

(Shahiih, HR. Ahmad, II/192, at-Tirmidzi, V/136, no. 2914, Abu Dawud, II/153, no. 1464, Shahiih Sunan at-Tirmidzi, III/10)

Dari Abu Hurairah رضي الله تعالىٰ عنه, ia berkata,

Rasulullah bersabda,

“Ahli al-Qur-an (orang yang gemar dan rajin membaca sekaligus mengamalkannya) akan datang pada hari Kiamat, lalu al-Qur-an berkata :

‘Yaa Allah, pakaikanlah kepadanya perhiasan.’

Lalu, ia pun dipakaikan dengan perhiasan kemuliaan. Kemudian, al-Qur-an berkata lagi :

‘Yaa Allah, ridhailah dirinya.’

Lalu, dikatakan kepada orang tersebut :

‘Bacalah dan naiklah!’

Dan, ditambahkanlah satu kebaikan untuknya pada setiap ayat (al-Qur-an) yang dibacanya.” (Hasan, HR. At-Tirmidzi, V/163, no. 2915, Shahiih Sunan at-Tirmidzi, III/8)

Maka, sudah sampai dimanakah bacaan kita terhadap al-Qur-an?

Semoga Allah تبارك و‏تعالىٰ memberikan hidayah dan taufiq.

✍? Abu ‘Aisyah Aziz Arief_

Via Fb Abu Aisyah Aziz Arief

AL-FIRQAH AN-NAJIAH (Jalan Golongan yang Selamat)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 415 kali, 1 untuk hari ini)