Rumah Sakit pertama dalam sejarah dibangun pada masa Khilafahan Umawiyah Al Walid bin Abdil Malid tahun 86 Hijriyah

Apotek pertama dalam sejarah dibangun pada masa Khilafah Abbasiyah Harun Ar Rosyid tahun 170 Hijriyah

Via Fb Tegar Alfianto

 

(nahimunkar.com)