Police had_8236542136423

  • pelaku homosex hukumanipun dipunpejahi.
  • Kami ngajeng-ajeng pelaku diproses hukum. Apalagi setunggal pelaku yaiku Bripka E, (30) oknum polisi ingkang berdinas ing Mabes Polri dados ajudan salah satunggale pejabat Polri.

Niki wartanipun.

***

Sadis, Bocah 5 taun Disodomi Oknum Polisi 
Nasib blai menimpa satiyang bocah ingkang berumur 5 taun ing Ciracas,Jakarta wetan. piyambakipun dados korban kekerasan seksual satiyang oknum polisi uga kulibangunan ingkang manggen ing celak griyanipun.
kejahatan asusila punika kasumarepan tiyang sepuh korban kala anak jaleripun mengeluh silitipun sakit. Perangai bocah kesebat ugi berubah dados panyengker sisan panduka.
dhateng ibunipun, anak punika nyeriosaken menapa ingkang dipun alami. piyambakipun ngaken disodomi dening SA(32) kuli bangunan, uga Bripka E, (30) oknum polisi.
kekalih tiyang sepuh korban duka uga lajeng melapor datheng Polres Jakarta wetan, Kamis (21/2). panjejibahan mbekta korban datheng RS Polri Kramatjati konjuk divisum. hasilipun, mboten enten tindak katosan seksual. Kasus niki dados mirengan Komnas Perlindungan anak (PA). Korban dipunbekta datheng RSCM uga divisum malih.
pandega Komnas PA, Arist Merdeka Sirait ngginemaken enten bedane hasil visum. Herannya, lebet pemeriksaan ing RSCM nunjukaken entenipun tindak kekerasan seksual ing silite korban bahkan tatu gores dedamel ing geger kiwa, ungkape pandega Komnas PA, Arist Merdeka Sirait.
Polisi pun enggal bertindak. kekalih jaler punika dipun tangkep ing griyanipun ing Ciracas, Jemuwah (22/2) dalu.
Kami taksih memeriksa kekalihipun, ujar Kapolres Jakarta wetan, Kombes Mulyadi Kaharni.
Kasus niki badhe terus dikawal dening Komnas PA. Kami ngajeng-ajeng kekalih pelaku diproses hukum. Apalagi setunggal pelaku yaiku oknum polisi ingkang berdinas ing Mabes Polri dados ajudan salah satunggale pejabat Polri.Tindakannya saestu nduwe mengsahan kaliyan jejibahan Polri ingkang mengayomi masyarakat, tegas Arist.
kekerasan seksual ingkang dipun alami korban berawal saking asringipun piyambakipun uga bocah-bocah sanesipun menyaksikan kekalih pelaku ngedusi peksi ing ngajeng griya. kekalih jaler punika pancen dipun tepang dados penggemar peksi.
ing madyan Februari, anak punika piyambakan ningali tangginipun ngedusi peksi. manahan bejat menghinggapi kekalihipun. pun bocah dipun bekta mlebet kaliyan alasan badhe dipun sukani tedhan.
nanging ing lebet kamar, anak punika dipun bekta datheng patileman. piyambakipun disodomi kaliyan ditodong pisau,ngantos gegeripun tergores.
Sunday, 24 February 2013 11:54 Rully
itoday

***

Pelaku homosex hukumanipun dipun pejahi.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ } .رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ إلَّا أَنَّ فِيهِ اخْتِلَافًا )

Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi saw bersabda: “Siapa-siapa yang kamu dapati dia mengerjakan perbuatan kaum Luth (homoseksual, laki-laki bersetubuh dengan laki-laki), maka bunuhlah yang berbuat (homo) dan yang dibuati (pasangan berbuat itu); dan barangsiapa kamu dapati dia menyetubuhi binatang maka bunuhlah dia dan bunuhlah binatang itu.”(HR Ahmad dan Empat (imam perawi), dan para periwayatnya orang-orang yang terpercaya, tetapi ada perselisihan di dalamnya).

saking Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi saw bersabda: “sinten-sinten ingkang sampeyan temoni piyambakipun tumindak pandamele kaum Luth (homoseksual, kakung kaliyan kakung), mila sampeyan pejahi ingkang ndamel(homo) uga ingkang dipundameli (pasangan ndamel punika); uga barangsiapa sampeyan temoni piyambakipun menyetubuhi binatang mila sampeyan pejahi piyambakipun uga sampeyan pejahi binatang punika.” (HR Ahmad uga sekawan (imam perawi), uga para periwayatnya tiyang-tiyang ingkang kapitados, nanging enten kaotan ing lebetipun).  lebet Kitab Subulus Salam dipun pertelakaken, lebet hadis punika enten kalih masalah. setunggal, ngengingi tiyang ingkang nyambut damelaken (homoseks) padamelan kaum Luth, mboten diragukan malih menawi punika yaiku pandamel dosa ageng. babagan hukumipun enten beberapa pendapat: setunggal, menawi piyambakipun dipun hukum kaliyan hukuman zina diqiyaskan (dianalogikan) kaliyan zina amargi sami-sami mlebetaken barang haram datheng kemaluan ingkang haram. niki yaiku pendapat Hadawiyah uga jama’ah saking kaum salaf uga khalaf, mekaten ugi Imam Syafi’i.ingkang kaping kalih, pelaku homo uga ingkang dihomo punika dipun pejahi sedaya sae kekalihipun punika muhshon(sampun nate rabi lan ngantos laki) utawi ghoiru muhshon (dereng nate rabi) amargi hadits kesebat. punika miturut pendapate pendukung uga qaul qadim As-Syafii.  Masalah kaping kalih babagan ndhatengi/ menyetubuhi binatang, hadits punika nunjukaken haramnya, uga hukuman kangge pelakuipun yaiku hukum pejahi. mekatena pendapat akhir saking kalih pendapate Imam As-Syafii. piyambakipun ngginemaken, menawi hadits punika shahih, kula berpendapat padanya (mekaten). uga diriwayatkan saking Al-Qasim, uga As-SyafiI berpendapat dalam satu pendapatnya bahwa pelaku yang menyetubuhi binatang itu wajib dihukum dengan hukuman zina diqiyaskan dengan zina…. (Subulus Salam, juz 4, hal 25).  saking ayat-ayat Al-Quran serat An-Naml ayat 54 – 58), hadits-hadits uga pendapat-pendapat punika pertela menawi homoseks utawia lesbian yaiku dosa ageng. Bahkan pelaku uga pasanganipun ing lebet hadits dipun pertelakaken kajengipun dipun pejahi. mila tindakan dosa ageng punika wajib dihindari, uga pelaku-pelakunipun betah dhinawahan hukuman.  http//wwwnahimunkarcom/kontes-waria-tambah-menggejala-2/nyonten-4141

(nahimunkar.com)