Hasan Al-Jaizy Al-Jaizy

Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, dari Anas bin Malik, ia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda: “Pada malam Isra’ Mi’raj, aku melewati suatu kaum yang bibir mereka digunting dengan gunting dari api Neraka. Aku bertanya, “Siapakah mereka?” Mereka (Jibril dan para malaikat) menjawab: “Para khathib (tukang khutbah) dari umatmu di dunia. Mereka menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan namun mereka melupakan dirinya sendiri. Tidakkah mereka berpikir?”

Dikatakan oleh Syaikh Ali Hasan al-Halaby dalam footnote beliau terhadap kitab ad-Daa’ wa ad-Dawaa’ untuk hadits di atas: “Al-Imam al-Baghawy menghasankan hadits ini.”

Semoga kajian berikut bermanfaat.

AD-DAA’ WA AD-DAWAA’ (25) – “Mengerti Kepada Rabbnya Ia Kembali”

AD-DAA’ WA AD-DAWAA’ (25) – “Mengerti Kepada Rabbnya Ia Kembali” [Hasan al-Jaizy]

Kajian kitab ad-Daa’ wa ad-Dawaa’ karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bersama Hasan al-Jaizy

YOUTUBE.COM

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.411 kali, 1 untuk hari ini)