Oleh : Hasan Al-Jaizy Al-Jaizy

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”

TAFSIR AL-AISAR (94) – “Al-Baqarah 185”
LIVE Streaming: https://www.youtube.com/watch?v=Wam-AyR4pP8
https://www.youtube.com/watch?v=Wam-AyR4pP8

Bagi yang ingin download materi berformat PDF untuk kajian pagi ini, silakan klik:
https://archive.org/download/dokumenNW/NwSabtu2016-19.pdf
atau lihat di page-nya:
https://archive.org/details/dokumenNW
.
Semoga Allah jadikan ini semua bermanfaat.

TAFSIR AL-AISAR (94) – “Al-Baqarah 185” [Hasan al-Jaizy]

Kajian kitab Aisar at-Tafaasiir karya Abu Bakr al-Jazairy bersama Hasan al-Jaizy, surat al-Baqarah ayat 185. YOUTUBE.COM

(nahimunkar.com)