Quraish Shihab melontarkan syubhat yang ada bau-baunya menghembuskan faham untuk rela kepada kekafiran, kemusyrikan, dan kesesatan. Sehingga ayat lakum diinukum waliyadiin yang oleh mufassir Imam