kumpulan wong seneng bengak bengok kadang ga’ punya malu bagai muka tembok gusur sana gusur