Wali Kota Rendsberg Jerman membolehkan untuk menyuarakan azan (panggilan shalat) di atas pengeras suara Walikota