Para laskar (FPI penolak Ahok) dimasukkan ke mobil tahanan. “Di mobil mereka kembali dihajar ramai-ramai (oleh