Oleh Hartono Ahmad Jaiz Ruwatan, Kemusyrikan yang Dihidupkan Kembali Oleh Kiyai Liberal Para ulama, muballigh