BEIJING– Seorang sarjana Muslim Uighur ternama telah dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan Cina pada