Ada beberapa hal yang memang sudah menjadi fitrah pada diri manusia, sehingga mengamininya tidak memerlukan