Hari-hari ini ummat Islam disuguhi kenyataan pahit. Faham-faham yang merusak, bahkan sudah difatwakan bermasalah oleh Majelis