Semoga ini bukanlah syubhat dan semoga pemilik status ini tidak dianggap sebagai penabur syubhat. Tetapi,