FILIPINA– Hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta’ala ada kalanya datang kepada seseorang secara individu. Namun ada pula yang datang kepada sebuah komunitas secara komunal,