Ada peribahasa Arab yang pantas disimak: إن الطيورعلى أشكالها تقع Sesungguhnya burung-burung itu hinggap dan bergerombol pada sesamanya. Pepatah itu digunakan untuk manusia yang serupa