Posted on 9 Maret 2017 – by Nahimunkar.com Rais Syuriah Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, KH. Muhib Aman