Kiranya begitulah nasehat dan wasiat beliau kepada kaum muslimin melalui muqaddimah salah satu karya terbaik beliau: “Al-Irsyad ila Shahih al-I’tiqad”. Sebagaimana madrasah-madrasah (sekolahan atau kampus)