Oleh: Qodri Fathurrohman Ketika Umar bin Khattab sedang berkhuthbah di Madinah, tiba-tiba Allah tunjukkan kepadanya