Dalam Ash-Shahiihain, dari Anas bin Malik radliyallaahu ‘anhu, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam : من أشراط الساعة أن يُرْفَعَ العلم، ويَثْبُتَ الجهلُ. ” إِنَّ