Umar bin Abdul Aziz, sang teladan… (1) Kawan.., membaca kisah ulama atau pemimpin yang adil dan