Siapakah Khumaini sebenarnya? Dan apa asal agamanya? Inilah yang masih banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin.