Setya Novanto – Ist Elit tim sukses Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tak lain Ketua