Film produk syiah Iran berjudul Muhammad: The Messenger of God  yang sejak semula dibuatnya tahun 2011 telah diprotes keras oleh para ulama Sunni sedunia ini