⚙ Dua jenis manusia, disebabkan keduanya dakwah ini diuji ? Fadhilatusy Syaikh Ubaid –semoga Allah senantiasa